Školní psycholog: Traumata dětí z vynucovaných opatření jsou pro většinu dospělých nepředstavitelná – proto je ignorují

(odborné stanovisko o vlivu restrikcí na psychiku dětí je ke stažení zde)

Každý den jsou stovky či tisíce (neočkovaných) dětí uvrhovány do zcela nezákonné karantény (nezákonnost karantén potvrdilo i Ministerstvo zdravotnictví např. zde) po „kontaktu s nemocnou (přesněji: s pozitivně testovanou) osobou“. Dodnes jsou děti nuceny nosit respirátory ve společných prostorách škol, ale i v prostředcích hromadné dopravy apod. Ministerstvo zdravotnictví ani Nejvyšší správní soud přitom nikdy neposoudily, jaké dopady mají mimořádná opatření, směřovaná proti našim dětem, právě na ně samotné. Požádali jsme proto o vyjádření zkušeného školního psychologa a jeho odborné stanovisko se stane jedním z klíčových důkazů pro naše další podání.

Ze stanoviska PhDr. Daniela Štacha mimo jiné vyplývá, že restrikce, uvalené na děti a vynucované učiteli i řediteli škol, na ně v praxi mají řadu zcela zásadních traumatizujících dopadů:

 • některé děti vývojově regredují – je to reakce na nároky a tlak okolí
 • popisují pocity odcizení, rouška oslabuje přirozený lidský kontakt
 • registruji nárůst depresivních problémů a úzkostné projevy
 • některé děti samy vyžadují nošení respirátoru, jsou tak vystrašené, že respirátor
  odmítají sundat
 • časovost – s každým dalším testem přichází očekávání a nejistota co se bude dít; strach v kombinaci s opakovanou nejistotou působí podobně jako chronický stres
 • se školou už není spojováno jen vzdělávání a učení – stres ze zkoušení, ale strach z
  nákazy a možné izolace
 • samotné chování a způsoby komunikace pedagogických pracovníků má přímý vliv
  na žáky; může vytvářet a zesilovat ohrožení
 • děti se sice adaptují a najdou si vlastní způsob přijetí restrikcí, zvnitřňuje se však za
  pomoci strachu a bezmoci – to má devastační dopady i na psychiku dospělých, ne jen
  dětí
 • projeví se tzv. somatizační příznaky (bolesti břicha, hlavy, nechutenství, nespavost
  atd.), ale také odcizení, stranění se kontaktů s jinými dětmi, ztráta zájmu např. o
  sportovní aktivity, depresivní prožívání, úzkosti, poruchy pozornosti
 • u adolescentů zvýšené riziko sebevražedného jednání

Prosíme tímto i další odborníky, kteří denně pracují s dětmi ve školách i jinde, aby nám zaslali své odborné stanovisko k otázce vlivu opatření proti koronaviru SARS-CoV-2 na dětskou psychiku.

Krajské hygienické stanice i vedení škol při vynucování nezákonných opatření Ministerstva zdravotnictví nejenže porušují právní předpisy, ale zcela nelidským způsobem ničí našim dětem dětství a ohrožují jejich budoucnost.

Připravujeme další právní kroky (a doporučení pro rodiče i jejich děti) i návody, jak postupovat při ochraně práv dětí na normální život. Pokud ale chcete chránit své děti, doporučujeme začít hned:

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.