Varovali jsme hygienické stanice i MZ. Pokud nás nevyslyší, podávejte trestní oznámení

(text varování KHS, které můžete při podání trestního oznámení použít, najdete zde; text varování MZ je zde)

Krajské hygienické stanice opakovaně nařizují karanténu neočkovaným dětem ve třídách, v nichž byl někdo pozitivně testován. Tento přístup považujeme za diskriminační.

Protože je již zcela zřejmé, že koronavirus šíří i lidé očkovaní, vede tento postup KHS k šíření nakažlivé nemoci.

Činí tak přitom na základě opatření Ministerstva zdravotnictví.

Dnes jsme upozornili všechny krajské hygienické stanice i MZ na to, že nařízení podobné formy karantény může naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů. Budou-li tak činit i nadále, po doručení našeho upozornění, půjde již o úmyslný trestný čin.

Pokud tedy bude Vašemu dítěti nařízena karanténa, aniž by byla nařízena i očkovaným žákům, doporučujeme následující postup:

  1. Oznamte policii ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci a diskriminace skupiny lidí (osobně nebo písemným oznámením). O podání získejte důkaz (svědecky, dokladem o odeslaném oznámení apod.).
  2. Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail na info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte „KHS – diskriminace“. Do e-mailu krátce popište Vaši situaci a přiložte zprávu policie o odložení věci (nebo prohlášení svědka o tom, že se policie odmítla věcí zabývat). Takovou zprávu použijeme v dalších řízení, včetně řízení před Mezinárodním trestním soudem.

Upozorňujeme také na to, že karanténní opatření ani izolaci nelze uložit e-mailem, SMS zprávou ani telefonicky, ale výhradně řádně doručeným písemným rozhodnutím.

Vzor trestního oznámení naleznete zde. Prosíme, nekontaktujte nás s individuálními dotazy ke způsobu, jak ho vyplnit – není v našich kapacitních možnostech na podobné dotazy reagovat.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.