O nás

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni.

Pandemie koronaviru SARS-CoV-2 odhalila řadu problémů, jejichž řešení se Česká republika dlouhodobě vyhýbala. Naším cílem je zaměřit se na odborná témata související s ochranou a vymahatelností práv, podporou ústavnosti a rozvojem vzdělávání v oblasti právních věd.

Prostřednictvím našich členů zastupujeme klienty ve sporech, které mohou mít celospolečenský dopad. Chceme pomoci demokratickému rozvoji naší společnosti, a proto se soustředíme na základní principy demokratického právního státu, za které považujeme: 

  • striktní dodržování principů dělby moci ve státě
  • ochranu lidské důstojnosti každého člověka
  • ochranu individuálních práv a svobod
  • účinnou a funkční soudní ochranu 
  • osobní odpovědnost každého za své jednání 

V rámci naší činnosti se chceme soustředit zejména na následující aktivity, jejichž cílem je podpořit aktivní účast každého člověka v ochraně demokratických hodnot: 

  • šíření informací o významu práva a demokracie pro naši budoucnost
  • publikace odborných článků v mezinárodním měřítku 
  • organizace workshopů, konferencí a podobných odborných setkání
  • příprava návrhů právních předpisů a připomínkování vládních návrhů zákonů 
  • vytvoření vzdělávacích modulů pro studenty právnických fakult, zaměřených na praktickou aplikaci teorie práva a ústavního práva