Podivná praxe v armádě. Lékař nemůže odmítnout vydání posudku o zdravotní způsobilosti z důvodu nepodstoupení očkování

V Armádě České republiky dochází k zajímavému úkazu. V době, kdy vrcholní političtí představitelé naší země hrozí válkou, Armáda ČR propouští zdravé a služby schopné vojáky odhodlané bránit bezpečnost České republiky. A důvod? Nic menšího, než očkování! Aby toho nebylo málo, zdravotníci AČR museli vymyslet důmyslný způsob, jak se vojáků, kteří se odmítnou podrobit očkování třeba proti klíšťové encefalitidě, chřipce, meningokokům a samozřejmě v některých případech i covidu, zbavit.

Snadno to nejde. Vymysleli tedy právní konstrukci, která sice textu zákona moc neodpovídá, ale nikomu v armádě to příliš nevadí. Vojáka pošlou na pracovnělékařskou prohlídku, kde se ho dotáží, zda je očkován proti nemocem, které určila armádní hlavní hygienička. Dle jakého klíče vybrané nemoci určila, to nikdo neví.

V případě, že voják některé z předepsaných očkování nemá, posudkový lékař vojáka vyzve, aby se očkování podrobil. Pokud odmítne, lékař mu nevydá posudek o zdravotní způsobilosti, na základě čehož pak armáda dovodí, že voják nemůže prokázat, že je zdravotně způsobilý, což vede k ukončení jeho služebního poměru. Jak prosté. Až na to, že posudek o zdravotní způsobilosti může posudkový lékař nevydat dle § 43 odst. 7 zákona o specifických zdravotních službách pouze v případě, že se voják odmítne podrobit zdravotní prohlídce nebo vyšetření. Pod který z těchto pojmů armádní lékaři podřazují zdravotní úkon spočívající v aplikaci očkovací látky, to je záhadou.

Dokonce ani podle vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti vojáků není obsahem zdravotní prohlídky posuzování očkovacího statusu. Nelze ani pominout, že nevydání posudku o zdravotní způsobilosti je přestupkem, za který hrozí pokuta až 100 000,- Kč. Nicméně, přestupkové řízení vede kdo? Ministerstvo obrany. „Překvapivě“, dosud nikdo za přestupek odstíhán nebyl. Je evidentní, že Armáda ČR, potažmo ministerstvo obrany, si se zákony příliš hlavu nedělá a s osudy vojáků, kteří jsou připraveni obětovat sůj život obraně vlasti, zřejmě také ne.

Pro vojáky jsme připravili sadu vzorů, které jim mohou v obraně proti zvůli armádního zdravotnického aparátu pomoci. Je vhodné, aby se vojáci bránili od první chvíle, kdy dopady bezpráví pocítí.

1)    Stížnost proti postupu lékaře, který jim odmítne vydat lékařský posudek

2)    Oznámení o přestupku posudkového lékaře

3)    Odvolání proti personálnímu rozkazu o zařazení do dispozice (první krok k propuštění, lhůta 5 dní)

Další vzory budeme přidávat podle toho, jak se situace bude vyvíjet. Následovat bude:

4)    Žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání poroti personálnímu rozkazu o zařazení do dispozice

5)    Odvolání proti rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru

6)    Správní žaloba proti rozhodnutí o odvolání

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.