Ondřej Svoboda o tom, proč zakládáme novou stranu

O petici k založení nové politické strany právního institutu Pro Libertate i o současné politické situaci hovořil Ondřej Svoboda, místopředseda institutu a člen petiční výboru k založení strany.

Ve veřejném prostoru se objevilo vyjádření institutu Pro Libertate o záměru zaregistrovat Institut Pro Libertate jako politickou stranu. Co vás k tomu vedlo? Není na politické scéně politických stran až příliš?

Politických stran klasického stylu je skutečně mnoho. Naším cílem není zařadit se mezi ně jako další, naše představa vychází z úplně jiného pojetí účasti veřejnosti na řízení státu.

Západní politické systémy jsou tzv. zastupitelskými demokraciemi. Mé vnímání tohoto pojmu je takové, že volený politik, který se podílí na řízení státu, je zástupcem svých voličů, a měl by tedy zastupovat a prosazovat jejich zájmy a ideálně by takový politik měl vzejít právě z jejich prostředí. Lze to demonstrovat na příkladu zemědělců. Mají nějaký problém s tím, jak stát zasahuje do jejich činnosti, chtěli by, aby měli pravidla nastavena jinak. Měli by si tedy zvolit zástupce, který bude hájit jejich zájmy v parlamentu, případně ve vládě, a toho vyslat do politického boje. A představuji si, že sněmovna i senát budou složeny pouze z těchto zástupců. Tedy se zástupců skutečných lidí.

A v čem je přístup současných stran jiný? Vždyť všechny se hlásí k tomu, že hájí zájmy svých občanů.

Současné politické strany zastávají přístup poněkud opačný. Politická strana sdružuje kariérní politiky, tedy lidi, kteří nemají s reálným světem moc společného a celý život se věnují jakési fiktivní „politice“. Strana sepíše program a následně se snaží přesvědčit voliče, že to, co jim předkládá jako své cíle, jsou zájmy těch, kteří by je měli volit. A občan se nechá často přesvědčit a pak se diví, že vlastně výsledek není takový, jaký by si představoval, a navíc, o výsledcích práce politiků se s ním už nikdo nebaví, až do dalších voleb, kdy se lidé nechají znovu přesvědčovat a nezřídka znovu přesvědčit.

Naším cílem není přesvědčovat voliče, že naši kandidáti jsou pro ně ti nejlepší. Naším záměrem je poskytnout prostor kandidátům, které si vyberou sami voliči.

To by ale vyžadovalo, aby občané sami vyhledávali a navrhovali své kandidáty.

Ano, přesně tak. Máme totiž už celkem dost toho, jak v české společnosti neustále rezonuje nespokojenost, ale každý čeká, že problémy vyřeší někdo jiný. Pokud je někdo nespokojený, ať sám udělá něco pro to, aby se situace zlepšila. My mu k tomu poskytneme prostor.

Myslíte, že to může fungovat?

Třeba ano, třeba ne, uvidíme. Pokud to fungovat nebude, my se jako poražení cítit nebudeme. Ten, kdo utrpí porážku, bude česká společnost, která tím prokáže, že se nechá raději ovládat, než aby sama vládla. 

Pokud by se našli kandidáti „z lidu“, budou muset rozhodovat i o jiných tématech než o těch, k nimž ve volbách získali mandát. Jakým způsobem si představujete, že by to mohlo fungovat?

Stejně, jako jakýkoli jiný standardní mandát. Pokud Vás někdo zmocní, abyste ho v nějaké záležitosti zastupoval, pak je vaší povinností řídit se pokyny vašeho zmocnitele. Zde jsou v roli zmocnitelů voliči. Pokud se ocitnete před nějakou problematikou, ke které nemáte mandát svého zmocnitele, pak je vaší povinností si zjistit, jaké stanovisko k tomu máte zaujmout. Nezbývá tedy, než být neustále se svým zmocnitelem v kontaktu a zjišťovat jednak to, co máte prosazovat, a jednak informovat, jak se vám v tom daří. Nevidím jediný důvod, proč by to mělo fungovat jinak v případě politika, který byl zvolen svými voliči, a dostal tak mandát k jejich zastupování. Povinností takového politika je být v kontaktu se svými voliči, aby jeho vystupování vždy odpovídalo tomu, kvůli čemu ho tam poslali. Lze to přirovnat k práci právníka, který zastupuje svého klienta. Právník se často pohybuje v odvětvích mimo právo, kterým sám nemusí technicky rozumět. Proto pro klienta získává informace od odborníků, připravuje svá stanoviska a doporučení, ale konečné rozhodnutí je vždy na klientovi. V politice tedy na voliči.

Myslíte si, že dnešní politici takhle nepracují?

Současná politická garnitura to má nastaveno jinak. Od svého zvolení se politici začnou cítit nadlidmi, mají pocit, že jsou více než ti, kteří je zvolili, a to že jim dává právo občany vychovávat a rozhodovat se ne podle toho, co chtějí voliči, ale podle toho, co si sám politik ve své velkodušnosti myslí. Co sám vnímá jako správné, tedy zejména pro něj výhodné. Pak se nemůžeme divit, že politická rozhodnutí nedávají příliš smysl, sledují spíše krátkodobý efekt pro osobní popularitu. Proto dávají politici přednost tématům politicky a společensky hyperkorektním, před tématy potřebnými.

Jsme přesvědčeni, že současné nastavení politické reprezentace je v tomto ohledu velice škodlivé, zejména pro českou společnost, ale neexistuje skutečná alternativa. Když se podíváte na nově vzniklé politické strany, je to jen tzv. „z bláta do louže“. Staré strany vás přesvědčují, že to, co dělají, je správné. Ty nové se vás snaží přesvědčit, že to, co dělají staré strany, je špatné, ale ty nové to budou dělat dobře. Budou jezdit na různé spanilé jízdy a přesvědčovat občany, že jejich řešení je to pravé. Ale ten, kdo by měl na setkáních s politiky mluvit, jsou občané, voliči, nikoli politici. Politika totiž nemá být jakousi zvláštní, dobře placenou, profesí. Je to jen oprávnění zastupovat občany, s veškerou osobní odpovědností, kterou by takový zástupce měl nést.

Naším záměrem je tedy takovou politickou nabídku lidem poskytnout a vytvořit české společnosti prostor, ve kterém se občané budou moci skutečně podílet na vládě, a naplňovat tak tezi čl. 2 Ústavy, že lid je zdrojem veškeré státní moci.

Více informací i odkaz na petici najdete zde.

Moc děkujeme všem, kdo naši práci dosud podpořili a nadále podporují. Chcete nás také podpořit? Číslo našeho účtu je: 9128502/0800.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.