Podpořte vznik nové strany, podpořte vznik Institutu Pro Libertate

„Nebudeme Vás přesvědčovat o našem řešení. Jsme tu, aby bylo slyšet řešení Vaše.“

Rozhodli jsme se posunout naši práci z roviny právní do roviny politické. Po třech letech už totiž víme, že bez politické změny demokratický právní stát nevybudujeme a že takovou změnu nelze udělat zvenčí.

 • Záleží nám na budoucnosti našich dětí a budeme ji chránit stále.
 • Chceme občanům nabídnout novou formu politiky, která vychází přímo od nich.
 • Budeme se opírat o lidi se zkušenostmi z reálného života, o lidi, kteří žijí z výsledků vlastní práce, nikoliv ze státních dotací.
 • Hledání řešení založíme na veřejné odborné diskusi.
Čemu věříme?

Hodnotám demokratického právního státu, vyjádřeným v Chartě 2022. Veškeré naše kroky budou směřovat k prosazení zásad právního státu založeného na respektu k jednotlivci.

Osobní odpovědnosti každého z nás. Nebudeme občany přesvědčovat, že naše řešení je správné. Budeme prosazovat řešení, která chtějí občané.

Dennodenní poctivé práci. Nemůžeme jen čekat, až „padne vláda“. Musíme dál pokračovat v tom, co děláme. Budeme pomáhat těm, kdo skutečně pracují v obcích, městech, v regionech. Protože změna musí přijít od nich.

Lidé nepotřebují lídra. Nechceme čekat na nového spasitele, ale nabídnout odpovědné zástupce pro prosazování zájmů občanů.

Zdravému rozumu. Je nutné začít řešit skutečně důležitá témata a navrhovat konkrétní realizovatelná řešení, místo bezobsažných slibů a marketingových výkřiků. 

Chceme vybudovat skutečně funkční právní stát, ne realizovat teoretické ekonomické modely.

Jaké máme cíle?
 • Funkční právo
 • Ochrana dětí
 • Regionální rozvoj
 • Reforma státu
 • Demokratická média
 • Rozumná digitalizace
 • Rovnocenné postavení v mezinárodních vztazích
Jak nám pomoci?

Moc děkujeme všem, kdo naši práci dosud podpořili a nadále podporují. Chcete nás také podpořit? Číslo našeho účtu je: 9128502/0800.

Na co se nás často ptáte

Proč další politická strana? Není jich už dost?

Jsme právníci a obáváme se o osud České republiky jako demokratického právního státu. Jsme ale hlavně rodiče a obáváme se o budoucnost našich dětí. Chceme vytvořit stranu, která nebude lidem slibovat snadná řešení, ale stranu, která podpoří ty lidi, kteří něco opravdu dělají – v obcích, ve městech. Protože tam je to potřeba a na takovou práci profesionálním politikům nějak nezbývá čas.

Budete se letos účastnit nějakých voleb?

Chceme lidem nabídnout kandidáty do Senátu. Protože Senát považujeme za poslední možnou brzdu rozvratu demokratických hodnot, které vidíme kolem sebe. Prioritou pro nás budou regiony, kde mandát obhajuje zástupce vládní koalice. Protože pokud zůstane Senát ve složení, v němž je nyní, zůstane jen další formální institucí většinou podporující politiku vlády. Pokud se s námi spojí lidé, kteří respektují podobné hodnoty, jako my, a chtějí kandidovat v krajských volbách, rádi jim nabídneme naši stranu jako platformu i pro tyto volby.

Proč štěpíte protivládní scénu?

Podle nás to zvládá současná protivládní scéna i bez nás. Navíc nehodláme kandidovat do Evropského parlamentu a volby do Sněmovny jsou ještě daleko. Nechceme nic „štěpit“. Chceme lidem nabídnout politiku bez profesionálních politiků. Politiku lidí , kteří si vydělávají vlastní prací, kteří nejsou odtrženi od reality, kteří chápou, co to znamená osobní odpovědnost.

V čem bude Vaše politika jiná?

Jsme právníci. Víme proto, co znamená zastupovat klienta, jakou obrovskou osobní odpovědnost přebírá člověk, když přijme zastoupení druhého. Pro profesionální politiky jsou klíčové volby. Po nich komunikace politiků s lidmi končí a začíná opět před dalšími volbami. My jsme zvyklí s našimi klienty komunikovat a snažit se hledat pro ně co nejlepší právní řešení neustále. To chceme dělat dál. Chceme se opřít o lidi, o „klienty“, kteří jsou sami připraveni aktivně se podílet na hledání řešení problémů naší země a nést za to osobní odpovědnost. Navíc jsme přesvědčeni, že i když jsou volby zcela zásadním momentem z hlediska správy naší země, je potřeba reálně pracovat i mezi nimi. Protože mnoho věcí lze změnit tzv. „zdola“. My tomu rádi pomůžeme, ale bez aktivních lidí reálná změna nepřijde.

Opustili jste stranu PRO proto, že nechcete do politiky. Proč ta změna?

Není pravda, že bychom nechtěli do politiky. Naopak – v politice je vlastně každý, kdo se veřejně vyjadřuje a angažuje ve společenských tématech. A to děláme už čtyři roky. Naše důvody pro odchod ze strany, kterou jsme zakládali, jsme zveřejnili zde. A důvody, proč chceme založit novou stranu, jsou stejné, jako tomu bylo tehdy. Chceme lidem, kteří dodnes nemají, koho volit, nabídnout jiný přístup k chápání politiky. Myslíme si, že nepotřebujeme dalšího „lídra“, který bude voliče zahlcovat planými sliby. Těch už je v té profesionální politice dost. Budeme se snažit dát dohromady lidi, kteří sdílejí stejné hodnoty, jako my, a jsou ochotni pro to něco fakticky udělat. Jsme přesvědčeni, že i malá skupina aktivních rozumných lidí může pomoci České republice více, než desítky tisíc podpisů na peticích. Tzv. „velkých“ politiků máme už hodně. My se chceme věnovat reálné práci.

(Máte další otázky? Pište na info@prolibertate.cz – časté dotazy s našimi odpověďmi budeme dále zveřejňovat zde)

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.