Podpořte nás

Fungujeme na dobrovolnické bázi a proto oceníme jakoukoli podporu.

Jak pomoci?

Podpořte naši práci finančně

Číslo našeho účtu je: 9128502/0800

Příprava žalob, trestních oznámení, manuálů i samotný provoz institutu vyžadují rozsáhlé investice nejen do vlastních právních služeb, ale i do služeb externích odborníků apod. Pokud naši činnost chcete finančně podpořit, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek.

Upozorňujeme, že příspěvky nelze bez písemné dohody vázat na konkrétní účel. Finanční příspěvky mohou být daňově uznatelným nákladem – v případě potřeby jsme připraveni Vám vystavit doklad o poskytnutí daru (v takovém případě nás kontaktujte na info@prolibertate.cz).

Díky Vaší pomoci budeme schopni bránit naše společné hodnoty účinněji. Pouze si Vás pro vyloučení případných budoucích nejasností dovolujeme upozornit, že s ohledem na udržení nezávislosti a nestrannosti naší práce nebudeme přijímat žádné pokyny, příkazy či podmínky, související s poskytnutím daru.

Podpořte naši práci odborně

Máte-li kapacitu i zájem pomoci naší činnosti a sdílíte-li podobné hodnoty, jako my, budeme rádi, pokud nám pošlete krátkou informaci o sobě, své specializaci a možnostech Vašeho zapojení.

S ohledem na naše kapacity se předem omlouváme, nebudeme-li schopni na Vaši nabídku reagovat. Není to v žádném případě proto, že bychom si Vaší nabídky nevážili. Naše kapacity jsou však velice omezené a postižených lidí je obrovská spousta.

Máte důležité informace pro naši věc?

Denně dostáváme řadu tipů a doporučení, jak postupovat. Jakkoliv si vážíme každého angažovaného člověka, v dnešní době je nezbytné důsledně kontrolovat zdroje informací. Pokud tedy máte k dispozici dokumenty, informace apod., které by mohly naší věci pomoci, zašlete nám je e-mailem v případě, že jde o dokumenty řádně ozdrojované, tedy např. nikoliv videa zveřejněná na sociálních sítích apod. (v takovém případě budeme rádi, pokud sami ověříte zdroj informace a zašlete nám jej).

Sdílejte informace o našem institut a naší práci.

Sledujte naši facebookovou stránku

Vytvořte platební příkaz

Sdílejte informace o naší práci

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.