Podhlášenost nežádoucích účinků léčiv a vakcín? Za nehlášení hrozí vysoké pokuty!

Ministerstvo zdravotnictví zahájilo další kolo kampaně na očkování proti nemoci covid-19. Přestože je zřejmé, že nemáme dostatek informací o jeho účincích, a to ani těch nežádoucích. Důvodem je to, že mnoho podezřelých účinků po očkování nehlásí pacienti ani zdravotní pracovníci. Právě oni však takové účinky hlásit musí. Pro veřejnost jsme připravili výzvu, kterou mohou oslovit „svého“ lékaře, nemocnici nebo jiné podobné zařízení a požádat je, aby s podhlášeností nežádoucích účinků vakcín proti covid-19 konečně něco udělali.

Kdo má povinnost hlásit nežádoucí účinky?

KAŽDÝ LÉKAŘ, FARMACEUT NEBO JINÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK, KTERÝ ZAZNAMENAL PODEZŘENÍ NA ZÁVAŽNÝ NEBO NEOČEKÁVANÝ ÚČINEK.

  • Jedná se o povinnost prakticky každého, kdo se s pacientem dostane do kontaktu při poskytování zdravotní péče.
  • Povinnost nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčiva vzniká vždy, když zdravotník pozoruje něco neobvyklého nebo odlišného, nepříznivého a v souvislosti s použitím léčivého přípravku nezamýšleného. Není na zdravotníkovi, aby posuzoval příčinnou souvislost mezi podáním léčivého přípravku a pozorovaným nežádoucím účinkem, zdravotník si vztahem mezi podáním a odezvou na podání léčivého přípravku nemusí být jistý. Tento vztah lze často zjistit až podle četnosti hlášení konkrétních účinků.  

Co hrozí na nenahlášení nežádoucího účinku?

ZA PORUŠENÍ POVINNOSTI NAHLÁSIT PODEZŘENÍ NA ZÁVAŽNÝ NEBO NEOČEKÁVANÝ ÚČINEK JAKÉHOKOLI LÉČIVA HROZÍ POKUTA AŽ 300 000 Kč.

Doporučení pro pacienty

ŽÁDEJTE SVÉHO LÉKAŘE, SESTRU, LÉKÁRNÍKA, FYZIOTERAPEUTA, ABY NAHLÁSIL(A) NA SÚKL COKOLI PODEZŘELÉHO NEBO NEOBVYKLÉHO, CO SE NA VAŠEM ZDRAVÍ PROJEVILO PO OČKOVÁNÍ ČI UŽITÍ LÉKU.

  • Nenechte se odbýt domněnkou zdravotníka, že mezi podáním léčiva a zdravotní komplikací není souvislost. Váš lékař nemusí souvislost mezi podáním léčiva a zdravotním následkem vidět, přesto existovat může. Trvejte na tom, aby bylo vaše podezření včetně popisu nepříznivého stavu zapsáno alespoň do vaší zdravotnické dokumentace.
  • I když by vás někdo přesvědčoval, že souvislost s podaným léčivem je nepravděpodobná, protože se v žádném jiném případě nevyskytla, ve skutečnosti se nemusí jednat o ojedinělý nežádoucí účinek daného léčiva, a teprve hlášením dostatečného počtu případů lze vysledovat souvislost.
  • Podezření na nežádoucí účinky léčiv, a tedy i vakcín, můžete hlásit i sami prostřednictvím elektronického dotazníku na stránkách SÚKL: https://nezadouciucinky.sukl.cz/ . Pokud by vám činilo problémy vyplnit elektronický dotazník, můžete použít dotazník ve formátu pdf, který taktéž najdete na výše uvedeném odkazu, anebo můžete své podezření nahlásit v jakékoli jiné písemné podobě.
  • Při úvaze, zda vaše potíže hlásit nebo nehlásit, vezměte v úvahu, že zatímco pro vás nemusí být komplikace závažná, pro někoho jiného může jít o komplikaci fatální. Nahlášením svého problému můžete chránit zdraví a zachraňovat životy druhých.

(vzor výzvy k dodržování postupů odborné lékařské praxe)

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.