Tisíce škol dnes obdrželo naše varování před porušováním práv dětí a rodičů. Následovat musí trestní oznámení

(text upozornění, který můžete při podání trestního oznámení použít, najdete zde)

Stále častěji se ozývají rodiče dětí, diskriminovaných školami, které navštěvují. Mezi nejtypičtější příklady protiprávních zásahů ze strany škol patří:

  • zákaz prezenčního vzdělávání pro neočkované žáky a studenty na základě pokynu Krajské hygienické stanice v případě „kontaktu s nakaženým“ za současného umožnění tohoto vzdělávání pro žáky a studenty očkované
  • omezování možnosti účasti na školních aktivitách pro neočkované žáky a studenty
  • vynucování vlastních opatření proti šíření viru SARS-CoV-2
  • nátlak na očkování dětí a studentů
  • umožnění (nebo dokonce organizace) očkování dětí a studentů bez souhlasu obou rodičů nebo bez poskytnutí objektivních informacích o očkování

Jsme přesvědčeni, že školy a jejich zástupci, kteří se na některém z těchto zásahů podílejí, se mohou dopouštět trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci, přisvojení pravomoci úřadu, diskriminace skupiny lidí a dalších.

Proto jsme dnes upozornili zástupce tisíců škol a školských zařízení na to, že podobné formy zásahů mohou naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů. Prosíme, abyste i Vy poslali naše upozornění do své školy.

Budou-li školy a jejich zástupci pokračovat v podobných zásazích po doručení našeho upozornění, půjde již o úmyslné jednání.

Pokud tedy bude Vaše dítě obětí podobného zásahu, doporučujeme následující postup:

  • Oznamte policii ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, přisvojení pravomoci úřadu a diskriminace skupiny lidí (osobně nebo písemným oznámením). O podání získejte důkaz (svědecky, dokladem o odeslaném oznámení apod.).
  • Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail na info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte „Školy – diskriminace“. Do e-mailu krátce popište Vaši situaci a přiložte zprávu policie o odložení věci (nebo prohlášení svědka o tom, že se policie odmítla věcí zabývat). Takovou zprávu použijeme v dalších řízení, včetně řízení před Mezinárodním trestním soudem.

Upozorňujeme také na to, že karanténní opatření ani izolaci nelze uložit e-mailem, SMS zprávou ani telefonicky, ale výhradně písemným rozhodnutím řádně doručeným jeho adresátovi.

Vzor trestního oznámení v případě nařízené karantény naleznete zde. Prosíme, nekontaktujte nás s individuálními dotazy ke způsobu, jak ho vyplnit – není v našich kapacitních možnostech na podobné dotazy reagovat.

Další doporučené informace:

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.