Napadli jsme mimořádné opatření o karanténách

(celý návrh najdete zde)

Denně se na nás obrací rodiče, jejichž dětem bylo znemožněno vzdělávat se, protože „přišly do kontaktu s pozitivní osobou“. S výjimkou dětí očkovaných proti onemocnění covid-19.

Dnes jsme podali návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN v aktuálním znění. Toto opatření je jedním z pilířů dlouhodobé diskriminace neočkovaných lidí, porušování základních principů správního řízení, dělby moci i principů ochrany veřejného zdraví.

Součástí našeho návrhu z pera kolegy Mgr. Ondřeje Svobody je i návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by měl být navrhovatel chráněn před nezákonnými zásahy hygienických stanic i dalších osob do doby, než Nejvyšší správní soud rozhodne.

Součástí je rovněž návrh na zrušení ustanovení § 13 odst. 2 pandemického zákona, které představuje zcela zásadní popření práva na soudní ochranu, garantovanou čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Mimořádné opatření lze totiž před Nejvyšším správním soudem napadnout nejpozději do jednoho měsíce od jeho účinnosti (§ 13 odst. 2 pand. zákona), současně ale nikoliv dříve, než tímto opatřením dojde k zásahu do individuálních práv člověka, což může nastat i mnohem později – což je i tento případ (viz judikatura NSS).

V návrhu jsme shrnuli snad všechny argumenty – právní i materiální. O průběhu řízení budeme informovat.