Souhrnné informace pro pedagogické a akademické pracovníky

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví proti šíření onemocnění covid-19 dochází v poslední době k opakovanému dramatickému porušování práv dětí (žáků a studentů) i dospělých (pedagogů, nepedagogických zaměstnanců škol apod.).

Připravili jsme proto souhrn informací a vzorových dokumentů, jejichž cílem je napomoci řešení. Prosíme každého, kdo má za to, že do jeho práv bylo zasaženo, aby se pokusil bránit.

  1. Respirátory pro neočkované učitele

Neočkovaní pedagogičtí a akademičtí pracovníci mají povinnost nosit během výuky respirátory. Tím jsou zcela zjevně diskriminováni, nemluvě o vlivu nošení respirátorů na jejich zdraví a na psychiku jejich i dětí.

  1. Nezákonné karantény ve školách

V mnoha školách došlo k omezení prezenční výuky pro neočkované studenty a žáky. K tomu přitom došlo zcela nezákonným postupem, což nakonec dokládá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 10 As 229/2021-31, jako i řada rozhodnutí krajských soudů v ČR. Připravili jsme proto souhrnné stanovisko, jak v podobných případech postupovat.

  1. Překročení pravomoci vedení vysokých škol – příkazy rektora
  • Zaznamenali jsme, že vedení vysokých škol zneužívá institutu tzv. „příkazu rektora“ pro omezení práv studentů v souvislosti s tzv. protiepidemickými opatřeními. Je na čase, aby se studenti, kteří se chtějí podobným zásahům do svých práv bránit, za svá práva postavili (podobně, jako v případě vynucování placených testů pro možnost ubytování na kolejích apod.). Připravili jsme právní stanovisko k otázce pravomoci rektora ukládat povinnosti formou tzv. „příkazu“.
  • Zde uvedené informace jsme zaslali tisícům škol i členům České konference rektorů s žádostí o jejich šíření zaměstnancům škol i rodičům žáků a studentů.