Naše výzva rektorům VŠ: Koleje jen pro očkované? Respirátory neočkovaným? Postavte se na stranu tradičních akademických hodnot. Na stranu základních principů demokratického právního státu.

Vážení,

dovolujeme si obrátit se na Vás na základě mnoha dotazů, které jsou nám denně zasílány studenty i pracovníky vysokých škol v souvislosti s aktuálními mimořádnými opatřeními MZ.

S ohledem na to, že v současné době roste počet protiprávních a protiústavních kroků, jichž se dopouští Ministerstvo zdravotnictví, Krajské hygienické stanice ale i řada školských institucí, i nepravdivých informací, které se ve vztahu k této věci šíří veřejným prostorem, si dovolujeme zaslat Vám odkaz na odborné stanovisko pro školy, školská zařízení (vč. vysokých škol), jejich pracovníky, žáky, studenty i jejich rodiče, zpracovaný naší odbornou právní skupinou Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod.

Žádáme Vás tímto o distribuci těchto informací mezi Vaše kolegy, Vaše studenty i jejich rodiče.

V dokumentu upozorňujeme na řadu aktuálních témat, včetně právního výkladu institutu tzv. „příkazu rektora“, který je v praxi někdy používán způsobem, jenž odporuje právním předpisům ČR.

Chceme Vás také požádat o pomoc při řešení konkrétní věci, a tou jsou podmínky ubytování studentů v rámci vysokoškolských kolejí. Jak jistě víte, studenti, kteří nepředloží doklad o očkování proti onemocnění covid-19, jsou nuceni předkládat doklad o negativním výsledku testu na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, jinak jim ubytování není umožněno. Tyto testy jsou však studenti nuceni pořizovat si na vlastní náklady, což vytváří obrovský ekonomický tlak na velkou část z nich. Máme reálnou obavu, že bude-li tato praxe pokračovat, může to ohrozit studium mnoha talentovaných lidí. Žádáme Vás proto o nápravu a zrovnoprávnění očkovaných i neočkovaných studentů v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání, včetně přístupu k s tímto vzděláváním přímo souvisejícím službám (ubytování na kolejích).

V obecné rovině Vás, coby vrcholné zástupce akademické obce v České republice, žádáme, abyste v maximální míře dodržovali právní předpisy České republiky (nejen opatření obecné povahy, vydávaná Ministerstvem zdravotnictví) a abyste podnikli v mezích svých pravomocí kroky, směřující k ochraně všech Vašich studentů i pracovníků před jakoukoliv formou diskriminace, segregace a před omezováním základních práva a svobod studentů i pracovníků Vaší instituce. Žádáme Vás, abyste se postavili na stranu tradičních akademických hodnot, na stranu základních principů demokratického právního státu.

V případě, že budete mít zájem uvedené otázky řešit, jsme připraveni poskytnout Vám k tomu naši odbornou podporu.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.