O právu lidsky

Právní institut Pro Libertate vás zve na neformální diskusní setkání (nejen) o právu v teorii a praxi. Budeme mluvit o našich zkušenostech ze soudních síní, o tom, jak by podle nás měl fungovat demokratických právní stát, i o tom, co se aktuálně děje.

První setkání proběhne 19. ledna 2023 od 18 hodin na téma Právo a média. Budete mít možnost sejít se se členy Institutu práva a občanských svobod (Pro Libertate) a diskutovat o hranicích svobody slova, roli a regulaci médií a sociálních sítí v současné společnosti i o teorii a praxi ochrany před dehonestačními kampaněmi.

Připravujeme i další setkání, kde chceme diskutovat o aktuálních tématech, podstatě demokracie a o tom, jak obnovit fungování demokratického právního státu.

Program

  1. Informace o aktuálních událostech v ČR i EU
  2. Úvod k tématu večera
  3. Diskuse

Kdy?

19. ledna 2023 od 18 hodin

Kde?

Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 418

Téma

Právo a média – ochrana před dehonestací a role České televize v demokratické společnosti

Na dalších setkáních se zaměříme na tato témata:

  • Lidská důstojnost jako základ demokratického práva
  • Meze osobní svobody – co znamená výrok „tvoje svoboda končí tam, kde moje začíná“?)
  • Svoboda slova
  • Ochrana soukromí
  • Právo a děti

Podpořit naše setkání i další naši práci můžete jakýmkoliv příspěvkem na účet 9128502/0800 (viz také zde).

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.