Zastaňme se našich dětí – tisková zpráva

(původní text tiskové zprávy najdete zde)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Stop zastrašovací kampani, nošení respirátorů ve školách, testování a nesmyslným karanténám! Zastaňme se našich dětí

Praha, 21. října 2021

Bolesti břicha, hlavy, nechutenství, nespavost a také odcizení, stranění se kontaktů s jinými dětmi, ztráta zájmu o sportovní aktivity, depresivní prožívání, úzkosti, poruchy pozornosti. To jsou jen některé zásadní traumatizující dopady restrikcí, které dětem už druhý rok nařizuje Ministerstvo zdravotnictví. Přesto, že mnoho odborníků z různých oblastí „křičí“, že mají obrovský negativní dopad na psychiku dětí, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází v těchto dnech s další restrikcí a to, aby děti starší 12 let nosily roušku i při výuce. Dětí se nezastal ani Nejvyšší správní soud, který se návrhy na zrušení těchto mimořádných opatření sice zabýval, ale nikdy ho nezajímalo, jaké dopady na psychiku naší budoucí generace mají.

Podle dětského psychologa Daniela Štacha některé děti vývojově regredují, jiné popisují pocity odcizení, rouška totiž oslabuje přirozený lidský kontakt, naopak některé děti zase samy vyžadují nošení respirátoru, jsou tak vystrašené, že ho odmítají sundat. S testováním mají děti spojený strach a nejistotu o tom, co se bude dít, a v neposlední řadě už nevnímají školu jen ve spojení se vzděláním a učením, či stresem ze zkoušení, ale se strachem z nákazy a možné izolace. „Tohle musíme zastavit. Jsme přesvědčeni, že jednání členů Vlády ČR a dalších vrcholných zástupců orgánů veřejné moci, jakož i jejich poradců, mohlo způsobit dětem okamžité duševní útrapy, ale i dlouhodobé či trvalé následky na jejich psychickém zdraví, což může do budoucna ztížit jejich společenské uplatnění, říká advokát Tomáš Nielsen, předseda Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod a dodává: Musíme společně bojovat za naše děti. Připravili jsme pro rodiče návod, jak mají v daných situacích postupovat, jaké kroky mají činit, zároveň neustále upozorňujeme státní orgány, že činí protiprávní kroky, a podáváme návrhy na zrušení mimořádných opatření k Nejvyššímu správnímu soudu.

A čemu všemu jsou děti v současné době vystaveny? Musí do karantény, pokud byly v kontaktu s „nakaženým“. Krajské hygienické stanice kontaktují rodiče prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů či telefonicky s tím, že jejich dítě je povinno podrobit se karanténě, PCR testu apod. Řada rodičů podobnou informaci získala zprostředkovaně od školy. „Zdůrazňuji, že pokud KHS či škola nařídí karanténu tímto postupem, pak tato karanténa neplatí. Rozhodnutí KHS totiž musí být doručeno písemně. Pokud se rodič nevzdá práva na písemné znění,“ vysvětluje Tomáš Nielsen.

Vzhledem k tomu, že  Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu již zakoupilo nové testy pro školy s omezenou trvanlivostí, dá se předpokládat, že Ministerstvo zdravotnictví obnoví plošné testování žáků ve školách. Je proto nutné se na to připravit. „Opakovaně upozorňujeme, že škola není oprávněna vynucovat plnění mimořádných opatření. Pokud se tedy žák testů nezúčastní, může sice jít o přestupek, ale škola mu nesmí znemožnit výuku, nemá pro to žádný právní nástroj. Řešením tak může být testování se vůbec neúčastnit,“ konstatuje advokát Nielsen.

Stále častěji dochází také k situacím, kdy školy omezují děti i mimo přímé vzdělávací aktivity. Neumožní jim například účast na lyžařském kurzu, pokud nejsou očkovány, pobyt vysokoškoláků na kolejích podmiňují dokladem o očkování nebo průkazem o negativním testování. Důrazně varujeme před tím, aby kdokoliv sděloval škole informace o zdravotním stavu dítěte, žáka, studenta, například, zda byl negativně testován či zda byl očkován proti onemocnění covid-19. Na tyto informace nemá škola v žádném případě právo. Pokud se s podobnou situací setkáte, jde o zcela jednoznačnou diskriminaci dítěte, a tedy trestný čin. Pak je potřeba provést potřebné právní kroky,“ dodává Tomáš Nielsen, předseda institutu Pro Libertate.

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod:

Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod je odborným sdružením právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí, právo na soudní ochranu apod. Dlouhodobě vystupuje proti opatřením Vlády ČR i Ministerstva zdravotnictví, protiústavně omezujícím individuální práva a svobody, s cílem vrátit ČR k základním principům demokratického právního státu. Tato opatření dlouhodobě napadá u Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu, podává podněty orgánům činným v trestním řízení proti nejkřiklavějším trestným činům, její členové poskytují právní ochranu i těm, kdo se postavili státní zvůli a kdo nadále hájí principy humanismu a demokracie. Pro Libertate zveřejňuje manuály a doporučení ve vztahu k existujícím opatřením MZ. Úzce spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum a mnoha odborníky z řad lékařů, biologů, matematiků či psychologů. Aktivní činnost vyvíjí také na mezinárodní úrovni. Více na: www.prolibertate.cz.

Kontakt pro média:

JUDr. Tomáš Nielsen: nielsen@prolibertate.cz

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.