Odměny za očkování v práci jsou nezákonné

Stále častěji se na nás obracejí zaměstnanci s tím, že jsou v práci znevýhodněni, pokud nejsou očkováni proti onemocnění covid-19. Nejklasičtější formou diskriminace je vyplácení zvláštních odměn nebo poskytování jiných výhod osobám, které očkování absolvovali.

Jsme přesvědčeni, že:

  • zaměstnavatel nemá zákonný nárok informaci, zda je jeho zaměstnanec očkován nebo ne
  • zaměstnavatel nesmí zvýhodnit očkovaného zaměstnance proti neočkovanému (a to ani odměnou apod.)

Důrazně doporučujeme všem očkovaným i neočkovaným zaměstnancům, aby chránili svá práva na ochranu soukromí a nesdělovali zaměstnavatelům informace o svém zdravotním stavu, na které nemá nárok. A bránili tím nejen svá práva, ale i práva svých kolegů

Připravili jsme anonymizované znění podání v jedné věci podobné diskriminace. Je k dispozici každému, kdo by se s podobnou situací setkal a chtěl se bránit. Pokud zavedl zaměstnavatel podobná pravidla, doporučujeme:

  • pošlete mu výzvu například podle našeho vzoru
  • obraťte se na oblastní inspektorát práce s žádostí o přezkum diskriminačního jednání zaměstnavatele
  • je-li Vaším zaměstnavatelem veřejná instituce, podejte podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k prověření, zda prostředky instituce nejsou čerpány nezákonně

V našem podání argumentujeme zejména takto:

Zvláštní odměny lze zaměstnancům v souladu s ust. § 134a zákoníku práce přiznat pouze v případě, že plní:

  • předem stanovený, mimořádně náročný úkol,
  • jehož příprava, postupné zajišťování a konečná realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná

Takovou odměnu smí zaměstnavatel přiznat jen zaměstnanci, který se na splnění takového úkolu bezprostředně nebo významně podílí.

Výši odměny společně s hodnotitelnými nebo měřitelnými ukazateli přitom musí zaměstnavatel oznámit již před započetím plnění úkolu.

Podobné odměny jsou navíc v rozporu s ust. § 16 zákoníku práce, které ukládá zaměstnavatelům rovné zacházení se zaměstnanci.

Odměny za očkování nemají oporu v zákoníku práce a představují nezákonnou diskriminaci neočkovaných.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.