Podpořte mezinárodní petici

Žádáme Evropský parlament, aby prošetřil události kolem covid-19

(postup, jak petici podpořit, najdete zde)

Jedním z posledních argumentů zastánců protiústavních opatření Ministerstva zdravotnictví je tvrzení, že to, co se děje, se neděje jen u nás. Je to pravda. Ale v celé Evropské unii i na celém světě existují stovky tisíc právníků, lékařů a dalších odborníků, kteří proti tomuto bezprecedentními útoku na naše práva a svobody otevřeně vystupují.

Nepodceňujeme tento mezinárodní rozsah naší práce a účastníme se několika projektů na úrovni Evropské unie i OSN. I proto se připojujeme k iniciativě kolegů z 11 členských států Evropské unie s cílem využít petičního práva, zaručeného článkem 20, 24 a 227 Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 44 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 226 – 230 a přílohy VI Jednacího řádu Evropského parlamentu.

Společně žádáme, aby Evropský parlament zřídil vyšetřovací komisi, která prověří:

  • efektivitu nákladů členských států vynaložených na „boj proti covid-19“
  • smysluplnost a důvodnost politik ochrany veřejného zdraví použitých jednotlivými členskými státy
  • sociální, zdravotní a ekonomické dopady těchto politik
  • celkovou odůvodněnost zásahů do základních práv a svobod člověka, chráněných Listinou základních práv Evropské unie

Návod, jak petici podpořit, najdete zde. Připojte se a pomozte nám vytvořit další tlak na to, aby se vlády členských států EU, včetně Vlády České republiky, musely začít zodpovídat za skutečné zločiny, které ve svých zemích od března 2020 páchají na svých občanech,

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.