Prohlášení Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod ve věci Základní školy Vraný, okres Kladno

My, členové odborné právní skupiny Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod, tímto vyjadřujeme podporu odvolané ředitelce Základní školy Vraný, okres Kladno, Mgr. Ludmile Svobodové, učitelce Mgr. Štěpánce Vítové a vychovatelce paní Haně Pěničkové, v jejich snaze o ochranu práv dětí před mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která jsou dle našeho odborného názoru nezákonná. Vyjadřujeme jim podporu i proti stávajícímu jednání a vystupování současné ředitelky Základní školy Vraný, okres Kladno, která, využívajíc svého nadřízeného postavení, překračuje své zákonem stanovené pravomoci a protiprávně zasahuje do jejich základních práv a svobod i do základních práv a svobod žáků, včetně jejich ústavně zaručeného práva na vzdělání

Jsme si vědomi tzv. presumpce správnosti správních aktů. S ohledem na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci jiných mimořádných opatření i s ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsme však přesvědčeni, že plošné testování dětí a povinné nošení respirátorů či jiných obdobných prostředků během výuky se příčí právu. Podobně, jako jakákoliv forma diskriminace či segregace dětí ve školách. Nemluvě již o tom, že jde
o opatření s nijak nepotvrzeným účinkem a s vedlejšími negativními dopady na zdravý vývoj dětí.

Tímto potvrzujeme, že v mezích našich kapacit a naší odbornosti poskytneme zástupcům školy v úsilí o ochranu práv dětí maximální podporu pro bono (tedy bez nároku
na odměnu).

Dne 3. 9. 2021

Za Prolibertate – Institut práva a občanských svobod

JUDr. Tomáš Nielsen, Mgr. Lenka Trkalová, Mgr. Vladimír Mrkvička, Mgr. Ondřej Svoboda, JUDr. Petr Vacek, Mgr. Anna Zimová, Mgr. Marcela Valtrová