Tuneluje vnitro státní rozpočet prostřednictvím reklamy? Za kampaň na povinné datové schránky zaplatí přes 40 milionů korun. Připravujeme podnět, aby zakázky prověřila policie i Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstvo vnitra nedávno spustilo reklamní kampaň na datové schránky. Za výrobu spotů zaplatilo přes 1,2 milionu korun, za vysílací časy asi 9,2 milionů, v rozpočtu navíc počítá s dalším výdajem na nákup dalších vysílacích časů ve výši přes 30,6 milionů korun (vše uvádíme bez DPH). Z informací, které jsme nedávno obdrželi od odboru eGovernmentu MV, máme důvodné pochyby o účelnosti těchto výdajů ze státního rozpočtu a smysluplnosti celého projektu. Připravujeme proto podnět k orgánům činným v trestním řízení, aby prověřily, zda ministr vnitra, nebo někdo z jeho podřízených, neporušil povinnosti při správě cizího majetku a zda v průběhu projektu nedošlo k jednání, které by mohlo naplnit znaky korupce apod. O zařazení tohoto projektu do kontroly budeme žádat i Nejvyšší kontrolní úřad.

Náklady kampaně

Jak jsme se dozvěděli od Ministerstva vnitra, výdaje na reklamní kampaň na podporu datových schránek dosud činily:

 • 1.268.100 Kč (bez DPH) na výrobu
 • 9.211.365 Kč (bez DPH) na nákup vysílacího čas

Stát počítá s výdajem dalších 30.686.735 Kč (bez DPH).

Podle informací z MV prostředky na výrobu obdržela společnost Media Age s.r.o., nákup vysílacího času byl svěřen společnostem Remmark a.s. (se kterou stát podle médií spolupracoval i při očkovací kampani) a Knoworigin s.r.o. Jen velmi krátkou analýzou, z jejíchž výsledků nelze činit konkrétní závěry (podrobnější šetření by mělo být úkolem orgánů činných v trestním řízení), jsme zjistili následující:

 • Společnost Media Age je pro veřejné subjekty oblíbeným partnerem. Spolupracovala např. na reklamě o tom, že „eGovernmentem ušetříme“ (pro MV), či na projektech pro město Brno, Masarykovu univerzitu či Jihomoravský kraj. Jde o tzv. jednoosobovou společnost s ručením omezeným.
 • Společnost Remmark je rovněž jednoosobovou společností. Je zajímavé, že její jediný akcionář je rovněž členem dozorčí rady druhé společnosti (Knoworigin). Jak uvádíme výše, Remmark v minulosti spolupracoval i na šíření kampaní na podporu očkování proti covid-19.

Účel kampaně

Jak nás vnitro dále informovalo, kampaň si klade 4 cíle:

 • Zvýšení povědomí o výhodách datových schránek a o jejich snadné dostupnosti pro občany a firmy

Reklamní spoty zmiňují zřejmě jedinou výhodu datových schránek – možnost komunikovat s úřady i mimo běžné úřední hodiny. Připomínáme, že se jedná o povinnost, o níž jsou podnikající fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby informovány písemně. Vedle kampaně totiž stát vynaložil obrovské náklady na to, aby každá povinná osoba obdržela dopis s přístupovými údaji a informacemi o datových schránkách.

 • Příprava vybrané cílové skupiny na povinnosti týkající se datových schránek, které vyplývají z legislativních změn, a maximalizace jejich pozitivního přijetí

K tomu reklamní spot neuvádí žádnou informaci. Zajímavý je však dovětek tohoto cíle „maximalizace jejich pozitivního přijetí“. Jak ministerstvo otevřeně přiznává, jedním z cílů reklamní kampaně je přesvědčit občany o tom, že nová povinnost je vlastně pozitivní. V tomto smyslu tedy má jít o reklamu, která zlepšuje obraz vlády na veřejnosti, nikoliv o informativní sdělení. Ze spotů se například dozvíme, že díky datovým schránkám můžeme trávit více času s dětmi nebo s přáteli u vína.

 • Naplnění očekávání, že v průběhu a po realizaci veřejné zakázky dojde ke zvýšení počtu uživatelů aktivně využívajících datové schránky

Tento cíl naráží na dva základní problémy:

 • Každá povinná osoba právě v této době dostává od státu dopis s přístupovými údaji k datové schránce. Zpětně tedy nebude možné nijak určit, jaký dopad reklamní kampaň vůbec měla.
  • Používání datových schránek je pro povinné osoby POVINNÉ. Aktivní používání datové schránky tak souvisí se zavedením zákonné povinnosti, jakékoliv reklamní kampaně na to nemohou být zásadní vliv.
 • Naplnění očekávání, že dojde ke změně způsobu přístupu uživatelů k datovým schránkám na bezpečnější a spolehlivější (způsob přihlašování k datové schránce)

O tom prozatím spoty nijak nehovoří.

Naše výhrady

 • Z reklamních spotů je v tuto chvíli patrná jediná snaha – přesvědčit osoby, které mají nově povinnost používat datové schránky, o tom, že je to pro ně pozitivní. Jsme přesvědčeni, že prostředky veřejných rozpočtů nejsou určeny k tomu, aby za ně vláda zlepšovala svou image.
 • Reklamní spoty představují dodatečný náklad k nákladům za rozeslání stovek tisíců dopisů s přístupovými údaji k datové schránce povinné osoby. Každý člověk se tak z dopisu má možnost dozvědět o schránkách více. V dopisech najde i odkazy na internetové stránky, kde má více informací. Nikdy tak nebude možné zpětně ověřit účinnost reklamní kampaně. Je navíc nesporné, že již kombinace zavedení nové povinnosti a obecné informace o této povinnosti v médiích (mimo placenou inzerci) obrovským způsobem zvýší počet uživatelů datových schránek. Reklamní kampaň tak bude mít vynikající výsledky (a měla by je i v případě, kdyby vůbec neproběhla). To je pro zadavatele (jemuž nezáleží na nákladech) a dodavatele jistě komfortní.
 • Reklamám chybí sdělení jakékoliv informace, která by snad pro uživatele mohla být opravdu důležitá, jako je fikce doručení zásilek po uplynutí doby 10 dnů nebo skutečnost, že všechny zásilky ve schránce se považují za doručené již okamžikem, kdy se uživatel do schránky přihlásí.
 • Obecně považujeme povinné užívání datových schránek za nepřijatelné, a to pro podnikatele i nepodnikatele. Proč:
  • Jsme přesvědčeni, že lidé mají právo zůstat „offline“ a stát má povinnost i takovým lidem poskytovat své služby.
  • Každý uživatel datové schránky si musí povinně pořídit příslušné (počítač, připojení k internetu, ideálně i tiskárnu), a to i v případech, že se bez těchto technologií dosud obešel.
  • Nákladů spojených s datovými schránkami je podstatně více. Po určité době je uživatel, který chce datové zprávy archivovat, nucen nakupovat si větší a větší prostor pro ukládání datových zpráv. Variantou může být tzv. elektronická konverze, tedy možnost převést elektronické zprávy do listinné podoby – k tomu je ale potřeba navštívit tzv. CzechPoint a za poplatek si konverzi zajistit (zde již, samozřejmě, úřední doba platí).
  • Se systémem datových schránek je spojena řada technických otázek a problémů, souvisejících s jejich bezpečností, prokazatelností autenticity po uplynutí určité doby apod.
  • Datové schránky nelze využít v mezinárodní komunikaci. Evropská unie v minulosti přijala tzv. nařízení eIDAS, jehož cílem je zajistit takovou komunikaci na základě tzv. „elektronických podpisů“. Systém datových schránek tak podle nás představuje jakousi slepou kolej vývoj eGovernmentu v ČR (toto je však již spíše na posouzení technologických odborníků).

Závěr

Podle našeho názoru plní reklamní kampaň na podporu datových schránek jediný cíl – vylepšit image vlády ČR, resp. Ministerstva vnitra. Zadávání účelových veřejných zakázek navíc silně zavání snahou vyvést prostředky z veřejných rozpočtů spřízněným firmám, potažmo spřáteleným médiím. To považujeme za nepřijatelné. Proto budeme žádat příslušné orgány, aby tyto otázky zodpověděly. A uděláme vše pro to, aby vláda a její představitelé nezneužívali naše prostředky pro vlastní propagaci a pro vlastní prospěch. Popularitu si má státní moc získat svou činností ve prospěch České republiky, nikoliv manipulací a reklamou, placenými z peněz daňových poplatníků.

Podrobné informace od Ministerstva vnitra najdete zde.

Příklad reklamní kampaně najdete zde.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.