O právu lidsky: LIDSKÁ DŮSTOJNOST JAKO ZÁKLADNÍ HODNOTA DEMOKRACIE

Zveme vás na druhé setkání členů a příznivců institutu Pro Libertate. V rámci našich setkání „O právu lidsky“ budeme mluvit o lidské důstojnosti a jejím současném chápání ze strany práva i společnosti i o našich zkušenostech ze soudních síní.

„Lidská důstojnost jako hodnota je ukotvena v samých základech celého řádu základních práv obsažených v ústavním pořádku. Je s ní spojen nárok každé osoby na respekt a uznání jako lidské bytosti, z něhož plyne zákaz činit z člověka pouhý objekt státní vůle, anebo zákaz vystavení osoby takovému jednání, které zpochybňuje její kvalitu jako subjektu.“ řekl Ústavní soud. Jaká je ale skutečnost?

Spolu se členy našeho institutu vystoupí i RNDr. Zuzana Krátká, imunoložka, a Jan Tománek, autor knih pro děti i pro dospělé a spoluzakladatel Zdravého fóra.

Chceme diskutovat o tom, co vlastně znamená „lidská důstojnost“ v reálném životě a jak skutečně chráníme důstojnost dospělých i dětí.

Sejdeme se tentokrát v restauraci, která nikdy, ani v době největší covidové diskriminace, neustoupila od zásad humanismu, která odmítla segregovat neočkované, která vždy respektovala právo volby a jedinečnost (tedy důstojnost) každého člověka.

Kdy? 9. 2. od 18 hodin

Kde? Restaurace Stará Kotelna, Kubánské náměstí 23, Praha 10

Vystupující:

  • Tomáš Nielsen
  • Ondřej Svoboda
  • Vladimír Mrkvička
  • Petr Vacek
  • Lenka Trkalová

a zvláštní hosté:

Vstupné dobrovolné.

Po skončení budeme pokračovat v neformální diskusi.

Chcete nás podpořit?

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.