WHO chce nadále převzít kontrolu nad řízením globálních pandemií. I v druhém kole veřejného slyšení jsme předložili svůj názor.

Plníme sliby a i navzdory kritické domácí situaci sledujeme i dění na evropské a mezinárodní úrovni. Navzdory nepravdivým informacím, které se šířily po sociálních sítích, WHO (Světová zdravotnická organizace) i nadále pokračuje ve vyjednávání mezinárodního právního nástroje pro boj s „pandemiemi“. Co to znamená pro nás, občany ČR? Laicky a velmi zjednodušeně řečeno si lze představit jakýsi „pandemický zákon“ v mezinárodním měřítku, což může znamenat další systematické oslabení suverenity České republiky. Návrh tohoto dokumentu pracuje s pojmy, jako např. „posílení pandemické prevence“, „robustní sledovací mechanismy“ nebo „opatření pro správu veřejných informací“.

Před několika dny skončilo druhé kolo veřejných slyšení. WHO výrazně zkomplikovala možnost účastnit se ho, například složitým systémem identifikace, nemožností vyjádřit se písemně (podmínkou byla videonahrávka), navíc s omezením jazyků, v nichž mělo být video nahráno. V dubnu 2022 jsme se zúčastnili prvního kola.

A nechyběli jsme ani u kola druhého.  

Nahrávku našeho vyjádření najdete zde.

Stručný přepis do českého jazyka

Dámy a pánové,

jmenuji se Tomáš Nielsen. My, právní institut Pro Libertate z České republiky, požadujeme, aby jakýkoliv dokument, strategie nebo politika WHO související s pandemickou situací respektovaly následující principy:

  1. Žádný závazný charakter. WHO musí zajistit poskytování odborných názorů, ale jakékoliv rozhodnutí musí být prováděno na národní úrovni a nesmí existovat žádná sankce pro ty, kdo nepostupují v souladu s politikou WHO.
  2. Široká diskuse odborníků. WHO musí zajistit že se diskusí zúčastní odborníci reprezentující širokou škálu názorů. WHO nesmí uplatnit žádnou formu cenzury.
  3. Žádná politika. WHO musí zůstat odbornou platformou a musí se zdržet jakýchkoliv (přímých či nepřímých) politických vlivů.
  4. Žádný střet zájmů. Každý zástupce WHO a každý odborník, spojený s farmaceutickým či jiným businessem, musí transparentně sdělit svůj střet zájmů. V rozhodovacích procesech pak nesmí existovat jakýkoliv střet zájmů.

WHO musí vždy směřovat k ochraně fyzického, duševního a sociálního blaha lidské bytosti a zejména musí chránit naše děti.

Další vývoj?

O tom, jaký bude další osud a vývoj tohoto dokumentu lze nyní jen spekulovat. V případě, že by tento dokument nabyl formy mezinárodní závazné smlouvy, kterou by ČR ratifikovala, znamenalo by to opětovné posílení kompetencí orgánů moci veřejné, přenos rozhodovací pravomoci z národních na mezinárodní orgány a další systematické ukrajování základních lidských práv a svobod. Bez souhlasu české vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu se to však nestane.

Veškeré zdroje jsou k dispozici zde.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.