Evropská unie chce tlačit na očkování dětí i ve školách

Propagace očkování dětí na školách je jen jedním z mnoha doporučení, obsažených v komuniké, které vydala Evropská komise dne 2. září 2022 pod názvem „Reakce EU na COVID-19: příprava na podzim a zimu 2023“.

Ačkoliv ministr zdravotnictví Válek opakovaně ujišťuje občany, že se nemusejí obávat tvrdších restrikcí, zjevně naplňuje své původní plány, a to přenést řešení epidemie z působnosti České republiky na Evropskou unii. Lze proto důvodně předpokládat, že letošní podzim a zima budou opět ve znaku šíření strachu z onemocnění covid-19, a to i přes jednoznačné důkazy o tom, že již jde o zcela standardní respirační nemoc.  

Dokument navazuje na normalizační trend proticovidových opatření minulých let. Za hlavní nástroj dalšího „boje proti koronaviru“ označuje, samozřejmě, vakcíny. Včetně nových verzí vakcín, které podle dostupných zdrojů dosud nebyly ani testovány na lidech (ale pouze na myších). Bez relevantních údajů pak Komise výslovně uvádí, že vakcíny představují „vědecký triumf, který zachránil cca. 20 mil. lidí před úmrtím na COVID v prvním roce jejich aplikace“. Současně volá po vytvoření integrovaného monitorovacího / sledovacího systému v rámci testovacích strategií.

Dalším z opatření, na které Evropská komise klade obrovský důraz, je nošení respirátorů zejména ve vnitřních prostorách a v prostředcích hromadné dopravy, a dále pak i omezování počtu osob které se smí účastnit akcí. Komise v komuniké doporučuje i opětovnou aktivaci evropských covid-pasů, pokud se situace „zhorší“.

Pokud jde o očkovací strategie, doporučuje Komise následující:

  • pokračovaní očkování, a to včetně dětí
  • propagace kombinace očkování proti covid-19 a chřipce
  • propagaci výhod očkování dětí ve školách
  • poukaz na „long-covid“, jako jeden z důvodů, proč se očkovat
  • posílení komunikačních strategií s cílem posílit důvěru v očkování a vyvrácení  tzv. dezinformací

Evropská komise dokonce nezapomíná upozornit na to, že „dezinformace“ a nezájem ve vztahu k vakcinaci jde často ruku v ruce s šířením proruské a protievropské propagandy. Nelze tedy vyloučit, že každý, kdo odmítne aplikaci experimentální očkovací látky, která je stále ve stádiu klinických hodnocení, bude označen za proruského rozvraceče režimu. Tento podtext považujeme za extrémně znepokojivý, neboť se jedná podle našeho názoru o kultivaci společenského prostředí nejtvrdších totalitních režimů 20. století. Nedopusťme, aby svobodná volba podstoupit lékařský zákrok na základě informovaného souhlasu byla zavlečena do válečného konfliktu, který s aspektem medicíny nemá opravdu nic společného.

Budeme dále vystupovat proti tomu, aby česká vláda zneužila tlaků z Evropské unie k tomu, aby naše společnost byla nadále ohrožována opatřeními, která se už v minulosti prokázala jako neúčinná, aby senioři, děti i ostatní byli ohrožováni očkováním, jehož nežádoucí účinky jsou zcela zjevně jen minimálně sledovány a jehož účinnost je nepřiměřeně zveličována. Budeme dále vystupovat proti Evropské unii i české vládě s tím, že je nezbytné, aby si Česká republika udržela kontrolu nad svou zdravotní politikou a aby tato politika respektovala základní práva a svobody občanů. Bez souhlasu české vlády totiž EU podobná opatření nevynutí.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.