Vystoupili jsme na veřejném slyšení mezivládní skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO)

Tomáš Nielsen, předseda institutu Pro Libertate a mluvčí Charty 2022, vystoupil dne 12. dubna 2022 na veřejném slyšení mezivládní vyjednávací skupiny Světové zdravotnické organizace (WHO), jejímž cílem je příprava dohody o posílení pandemické prevence, připravenosti a reakce. Účastníci měli možnost vyjádřit se k otázce, na jakých základech by měla být světová úmluva pro boj proti pandemiím postavena.

Vedle Pro Libertate vystoupili zástupci akademické sféry z celého světa, státních i mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní červený kříž, CDC Africa apod.

Budeme i nadále bedlivě sledovat vývoj protipandemických předpisů na úrovni České republiky, Evropské unie i WHO. Budeme veřejnost upozorňovat na veškeré iniciativy, směřující k dalšímu potlačování zásad demokratického právního státu. A uděláme vše proto, abychom tyto iniciativy zastavili.

Projev JUDr. Tomáše Nielsena uvádíme v plném znění:

Dobré ráno, dámy a pánové,

děkuji za možnost dnes vystoupit před tímto panelem. Zastupuji sdružení právních expertů z České republiky, jehož cílem je ochrana demokratických hodnot. Právě ty byly v posledních dvou letech zcela zásadním způsobem porušovány, a to i pod záminkou názorů a aktivit Světové zdravotnické organizace. Musíme se z této lekce poučit.

Jsme přesvědčeni, že nová úmluva musí být založena na následujících principech:

  • Nový nástroj musí být bez výjimek založen na tom, že jakákoliv rozhodnutí, názory či jiné aktivity WHO musí mít pro členské státy nezávazný charakter. Každý stát musí mít právo svobodně uplatnit vlastní opatření proti pandemiím a epidemiím bez jakýchkoliv negativních dopadů. WHO musí zůstat institucí podpory a pomoci, ne institucí kontroly a regulace.
  • Nový nástroj musí být zaměřen na transparentní, nediskriminační sběr, zpracování, šíření a zveřejňování globálních dat a odborných názorů a studií bez jakékoliv cenzury. WHO se musí stát prostorem odborné světové diskuse podporujícím diverzitu a pluralitu názorů.
  • Nový nástroj se musí zaměřit na všechny aspekty zdraví, tedy nejen na fyzické, ale i na psychické a sociální blaho člověka.
  • Nový nástroj musí podpořit účinná opatření k vyloučení střetu zájmů u zástupců WHO. WHO se musí stát důvěryhodnou světovou veřejnou institucí.

Děkuji Vám za pozornost.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.