Proč hájíme práva dětí proti covidovým opatřením na školách? Přečtěte si skutečné příběhy

Dodnes se soudy zabývají řadou žalob rodičů proti školám ve věci porušování práv jejich dětí v souvislosti s proticovidovými opatřeními. Nejčastěji jde o žaloby o ochranu osobnosti dětí. Právě tu totiž za poslední dva roky ministerstvo zdravotnictví, ale i řada vedoucích pracovníků škol, zcela ignorovaly.

O výsledku soudních sporů Vás budeme informovat. Již nyní Vás ale chceme seznámit s příběhy, s nimiž se na nás lidé obraceli a které jsou důvodem pro to, že ani v budoucnu neustoupíme od požadavku, aby práva a zájmy dětí stály vždy na prvním místě. Dospělí musí chránit nejen fyzické zdraví svých dětí, ale i jejich psychické a sociální blaho.

K tématu si můžete přečíst i:

nebo zhlédnout příspěvky v rámci odborné konference Covidkon II, kde vystoupili odborníci z řad pedagogů, psychologů, právníků a dalších.

S jakými příběhy se na nás lidé obraceli?

„Mám sestřenici v páté třídě základní školy, bohužel je po těžké autonehodě, která se odehrála před pár lety. Mj. musí být napojena na dýchací přístroj a hlídána buď maminkou, nebo tátou, který ji doprovází právě i do zmíněné školy. Bohužel prý volala včera učitelka, že od pondělí musí být rodič pečovatel buď naočkován, nebo dát dceři distanční výuku doma.“

(sestřenice žákyně 5. třídy základní školy)

„Mám dvě děti, 7. a 9. třída, ani ony, ani já nejsme očkované. Ve škole jsou děti omezovány, šikanovány jak učiteli, tak i ředitelem školy, vyhrožuje jim sníženou známkou z chování, pokud se nebudou testovat či nosit roušky.“

(rodič žáků základní školy)

„Dceři není povolen odjezd na lyžařský výcvik. Očko není a nemoc prokazatelně neprodělala (protilátky měla v lednu 2021).“

(rodič žákyně 8. třídy základní školy)

„V minulém školním roce jsme testovali ve škole, kdy jsme s ním do školy docházela a testy jsme si nosili své. Po té, co  syn  každou neděli začal hlásit, že se netěší do školy a bolí ho bříško, tak začala u něj pracovat psychika. Syn cca před 2 lety trpěl alopecií (vypadáváním vlásků). Po několika týdnech jsem škole napsala, že jej budu testovat doma a škole předám čestné prohlášení o tom, že byl testován doma. Škola to přijala. V září to bylo obdobné, s tím, že ústně nesouhlasili, ale tuto praxi přijali. V tomto roce řekli, že takto už ne a syn se musel 3.1. otestovat ve škole sám. V této chvíli i po neúspěšných jednáních máme syna doma.“

(rodič žáka základní školy)

„Jsem neočkovaná. K ukončení vzdělání musím povinně absolvovat lyžařský výcvik, který nyní vedení školy podmiňuje proděláním Covid 19 nebo očkováním.“

(studentka VOŠ speciální pedagogika v Litomyšli)

„Před každou přednáškou je povinen se náš syn prokázat QR kódem o provedeném testování, či o ukončeném očkování. Pokud tak neučiní, není vpuštěn na výuku. Jelikož je neočkovaný (i přesto, že je zcela zdráv a nemoc v minulosti prodělal), musí tudíž absolvovat pravidelná povinná testování proti onemocnění COVID-19. Současný stav je zcela neudržitelný.“

(rodiče studenta Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)

„Mě, jako matku a zákonného zástupce, nikdo žádným způsobem neinformoval, škola ani KHS, a poslali dceru domů z důvodů karantény. V odpoledních hodinách dcera obdržela zprávu (na Teamsy) od paní zástupkyně s rozvrhem hodin pro online výuku a s tím, že do školy na prezenční výuku mohou pouze očkované děti a ty mají také svůj rozvrh. Nechci, aby mi děti doma plakaly, že nemůžou do školy, protože nejsou „dobrovolně“ očkované a že si připadají, jako by byli špinaví.“

(rodič žákyně 2. stupně Základní školy Frýdecká v Havířově)

„Včera mi bylo e-mailem doručeno rozhodnutí ohledně karantény dcery (od třídního učitele) s tím, že v učitelském sboru byla pozitivně testovaná jedna osoba, která byla s dětmi v kontaktu. Dále bylo napsáno, že karanténa se nevztahuje na očkované a osoby po prodělání nemoci. Když jsem ráno vedla do školy syna (1. třída), zjistila jsem, že ani jeho třída se učit nebude, což mi třídní učitelka opomněla sdělit. Děti s pozitivně testovanou osobou nebyly v kontaktu, ale zřejmě se čekalo, jak se hygiena vyspí. Během dne přišla zpráva prostřednictvím SMS ohledně dotazníku trasování, testování atd. pro dceru. Vůbec netuším od koho, jestli z nějaké hygienické stanice, nebo ze školy. Posléze mi dorazila e-mailem zpráva od třídní učitelky syna, že první třída jde zítra normálně do školy s tím, že děti se budou ráno testovat.“

(rodič žáků základní školy)

„Zástupce ředitele rozhodl, že žáci nemající nasazenou roušku v prostorách školy (kromě tříd) budou vykázáni ze školy a budou mít tak neomluvenou absenci. Studentům rovněž zakázal konzumovat potravu na chodbě, mohou jíst jen ve třídách.“

(pedagogický pracovník Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci)

„Syny máme doma, neboť jsme nesouhlasili s nošením roušky ve společných prostorách, řádně se školou komunikujeme a syny jsme omluvili e-mailem přímo řediteli. Ředitel omluvu neakceptoval, nařídil učitelům zapisovat neomluvenou absenci a zakázal jim předávat jakékoli učivo. Synové jsou od 13. září naprosto bez přístupu k vyučování. Navrhovali jsme, že jako rodiče dáme škole čestné prohlášení, že jsou synové zdraví, ale že s nošením roušek mají zdravotní a psychický problém, což jsme řediteli několikrát písemně vysvětlovali. U jednání byl také místostarosta, nic.“

(rodiče žáků základní školy)

„V pondělí byl syn propuštěn z internátu a ze školy s tím, že jeho spolužák byl v neděli prohlášen za pozitivního PCR testem, a všichni, kdo s ním přišli do styku z neočkovaných, musí do karantény (tato informace prý došla do školy z KHS). Očkovaní zůstali ve škole. Psala jsem na školu, že s tím nesouhlasím a že na to nemají právo a že syna dovezu zpět do školy k denní výuce. Dnes jsem se dozvěděla, že KHS zavřela celou třídu a jsou doma i očkovaní jen s výjimkou, že nemusí dodržovat karanténu. Já jsem napsala škole, že s postupem nesouhlasím, pokud budou postupovat takto, budu nucena předat záležitost právníkovi. Dneska už škola přišla s distanční výukou. Když je celá třída v karanténě, dokud byla jen část, on-line hodiny byly zamítnuty.“

(rodič studenta)

„Náš syn nechtěl dodržovat nošení roušek na chodbě, a byl problém. Nakonec to dopadlo, tak, že ředitel školy nám napsal tento mail: od třídní učitelky mám informaci, že Váš syn nedodržuje nařízená hygienická pravidla tím, že nenosí ve společných prostorách mimo třídu roušku. Je mi líto, ale pokud by tato situace přetrvávala, budu nucen neumožnit vstup Vašemu synovi do školy a předat tuto informaci krajské hygienické stanici ve Zlíně. Absence je považována za neomluvenou, individuální vzdělávání v tomto případě nebudeme poskytovat. Jen připomínám, že pravidla umožňující vstup žákům do školy (vydaná ministerstvem školství a zdravotnictví) jsou umístěna na webových stránkách školy. Tyto informace jsem dnes sdělil i Vašemu synovi. Doufám, že k tomuto kroku nebudu muset přistoupit.“

(rodiče žáka 8. třídy základní školy)

„Zdravému synovi hygiena nařídila test, a je mu znemožněno chodit do školky, protože byl 26. 10. v kontaktu s nakaženou osobou a má nařízenou karanténu. Nechci ho brát na testy pokaždé, když si někdo vzpomene, že je pozitivní.“

(rodič žáka mateřské školy)

„Nechci zdravou dceru nechávat testovat a už vůbec ne aby nosila roušku, protože by ji mít ani ze zdravotních důvodů neměla, ale lékaři mi odmítají vystavit potvrzení. Dceru mi do školy nevezmou, buď bude mít test, nebo nebude a bude muset mít po celou dobu roušku.“  

(rodič žákyně školy)

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.