Nejvyšší správní soud se odmítl zabývat právem dětí na vzdělání. Jeho postup přezkoumá Ústavní soud

Opakovaně žádáme Nejvyšší správní soud (NSS), aby přezkoumal zákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. V srpnu jsme napadli mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které do škol zavedlo zcela protiústavní, diskriminační pravidla pro žáky a studenty. Nejvyšší správní soud se naším návrhem vůbec nezabýval (rozhodnutí NSS najdete zde). A to bez jakéhokoliv pochopitelného odůvodnění. Proto jsme požádali Ústavní soud, aby postup NSS, který opakovaně odmítá návrhy na přezkum mimořádných opatření řešit, přezkoumal (ústavní stížnost najdete zde).

Jsme přesvědčeni, že jsme Nejvyššímu správnímu soudu předložili řadu argumentů a důkazů, jimiž byl povinen se zabývat. A to v otázce tak zásadní, jakou je ochrana práv nezletilých dětí. Přesto se soud odmítl naším návrhem jakkoliv zabývat, a to bez jakéhokoliv smysluplného odůvodnění. Podle našeho názoru tím zpochybnil právo dětí na vzdělání, zaručené čl. 33 Listiny základních práv a svobod, ale zejména jim vzal zcela zásadní právo na soudní ochranu (dle čl. 36 Listiny). Postupem Nejvyššího správního soudu se proto bude zabývat Ústavní soud, který dnes potvrdil přijetí naší ústavní stížnosti. O výsledku řízení budeme informovat.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.