Diskriminaci zaměstnanců považujeme za nezákonnou – přezkoumá ji Nejvyšší správní soud

(celé podání najdete zde)

Dnes jsme podali další z mnoha návrhů na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tentokrát jde o opatření z 20. listopadu 2021 č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření odpůrce ze dne 22. listopadu 2021 č.j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN.

To ukládá zaměstnavatelům testovat neočkované zaměstnance a zavádí přímou diskriminaci na pracovišti. Jsme přesvědčeni, že jde o zcela nezákonný a protiústavní zásah do pracovněprávních vztahů, který jen vytváří další nátlak na zaměstnance, aby se podrobili očkování proti onemocnění covid-19. Výsledkem tohoto opatření je prohlubování napětí mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, před kterým důrazně varujeme a proti němuž se také důrazně staví s námi spolupracující Odborová organizace Pro Libertate.

Opatřením vytýkáme zejména následující:

1) Napadené opatření je diskriminační, neboť bez objektivních důvodů krátí na právech skupinu lidí, kteří nepodstoupili dobrovolné očkování. Je tedy v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

2) Napadené opatření je vydáno v rozporu s přímo použitelným evropským právem, když ukládá povinnost zpracovávat citlivé osobní údaje v rozporu s nařízením GDPR,

3) Napadené opatření je vydáno v rozporu se zákonem, když na základě ustanovení umožňující uložení jiné povinnosti ve skutečnosti brání kontaktu skupiny neočkovaných zaměstnanců se skupinou zaměstnanců očkovaných, čímž se dostává též do rozporu s čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 Listiny.

4) Napadené opatření nelze zhodnotit ve smyslu jeho nutnosti a nezbytnosti, neboť odůvodnění postrádá hodnocení jak nebezpečnosti onemocnění, tak hodnocení alternativních přístupů, které zasahují do práv a svobod v menším rozsahu, ale slibují dosažení stejného cíle, tedy snížení počtu úmrtí a nižší zatížení zdravotního systému.

5) Napadené opatření je v rozporu se zákonem i s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu, když omezuje na právech neočkovanou skupinu obyvatel plošně bez ohledu na to, zda je možné tyto osoby považovat za osoby podezřelé z nákazy.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.