Vzor trestního oznámení: Proti útisku zákazníků

Bez očkování, dokladu o prodělaném onemocnění nebo bez placeného antigenního nebo PCR testu by občané od 1. 11. 2021 neměli mít přístup do restaurací, jídelen ani jiných stravovacích provozů (placené testy mají být vyžadovány i u dalších poskytovatelů služeb). O tom rozhodli členové Vlády České republiky v usnesení číslo 915 ze dne 20. 10. 2021.

Podle našeho názoru jde o jednoznačnou snahu Vlády ČR donutit občany k očkování proti nemoci covid-19. Jsme přesvědčeni, že takto intenzivní zásah do svobod jednotlivce již překročil únosnou míru a s největší pravděpodobností představuje naplnění skutkové podstaty trestného činu útisku dle § 177 trestního zákoníku (možná i dalších).

Pokud máte za to, že tímto krokem Vláda ČR porušila i Vaše práva, můžete podat trestní oznámení.