Za znásilnění jen pokuta, říká nový návrh ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dvě varianty návrhu novely trestního zákoníku, které se týkají sexuálních trestných činů. Vedle nové definice znásilnění a návrhu nových trestných činů mají mít soudy nově možnost ukládat místo trestu odnětí svobody i jen peněžitý trest, tedy pokutu.

Jen několik hodin poté, kdy se tyto informace dostaly na veřejnost, reagovali pracovníci ministerstva prohlášením, v němž informaci o tom, že v budoucnu by se pachatelé mohli ze sexuálních trestných činů vykoupit, popřelo. V prohlášení se přímo uvádí toto: „Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty” Ministerstvo dokonce tvrdí, že navrhovaná změna posílí práva obětí na náhradu nemajetkové újmy. (celé prohlášení ministerstva najdete zde)

Obě tyto informace jsou však nepravdivé. Varianty novely trestního zákoníku skutečně zavádějí novou možnost trestat viníky pokutou – viz text: „…bude potrestán odnětím svobody NEBO peněžitým trestem“. Peněžitý trest jako náhrada za trest odnětí svobody je navrhován dokonce i v případech znásilnění či jiného sexuálního násilí spáchaných na dítěti. Pokuta je přitom příjmem státu. Pokud tedy bude mít pro oběti nějaký dopad, pak snad jen to, že se jejich možnost domoci se náhrady nemajetkové újmy sníží.

První verzi návrhu z dílny ministerstva spravedlnosti najdete zde. Do pozornosti dáváme například nové znění § 185 odst. 2 (znásilnění):

Odnětím svobody na dvě léta až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti.“

Obdobnou úpravu obsahuje i druhá verze návrhu, kterou najdete zde:

Odnětím svobody na pět až patnáct let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti

Znění obou návrhů nedává prostoru pro jiný výklad, než že ministerstvo spravedlnosti skutečně přichází s možností, aby byly pachatelům i těch nejzávažnějších sexuálních trestných činů, jako je znásilnění dítěte, uloženy jen peněžité tresty. Koho má nová úprava tedy chránit?

Čtěte také ZFS: Lidskou důstojnost musíme chránit. Soudy přesto dál popírají individualitu člověka.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.