Lustrovalo vás také ministerstvo obrany?

Zarazilo nás, že některé občany, dokonce několik našich kolegů, lustrovalo ministerstvo obrany v evidencích základních registrů za účelem aktualizace registru branné povinnosti, což jsme se dozvěděli z pravidelného výpisu registru osob, který obdrží každý držitel datové schránky.

Dotázali jsme se tedy ministerstva obrany podle informačního zákona, z jakého důvodu a podle jakého klíče byly tyto údaje vyžadovány. A byli jsme překvapeni…

Kdysi dávno, když ještě existovala povinnost základní vojenské služby (mladší generace již nepamatuje), jsme všichni muži absolvovali tzv. odvodní řízení, aby KVV posoudilo, zda jsme schopni absolvovat vojnu.

Někteří sice základní vojenskou službu již nenastoupili, třeba proto, že v té době ještě studovali, nicméně odvedeni byli. Následně byla povinnost základní vojenské služby zrušena. Nicméně výsledek odvodního řízení je stále platný, i když odvedenec základní vojenskou službu nenastoupil. A je tedy vojákem v záloze, ač o tom zřejmě ani neví. Z toho vyplývá jeden velice důležitý detail: Kdy je v případě vyhlášení válečného stavu nebo stavu ohrožení státu nutné vyjádřit nesouhlas s výkonem mimořádné vojenské služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání.

U těch, kdo doposud odvedeni nebyli, je tato lhůta 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o způsobilosti k výkonu vojenské činné služby. U vojáků v záloze je to ale jinak. Zde tato lhůta začíná plynout již dnem účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Myslete na to, pokud se vládní koalice rozhodne posunout své vojenské ambice o krok dál. Můžeme vás uklidnit – pokud by se tak stalo, okamžitě zde připravíme sadu potřebných vzorů.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.