SOUD POTVRDIL: Zaměstnavatel nemůže zavádět vlastní protiepidemická opatření

Dlouhodobě upozorňujeme na to, že zaměstnavatelé nesmějí nařizovat zaměstnancům nošení respirátorů, testování nebo zavádět jiná vlastní protiepidemická opatření. Jak nás informoval jeden ze členů naší odborové organizace, Okresní soud v Karviné tento názor potvrdil v jeho sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru. Děkujeme soudu i jeho právnímu zástupci, který odvedl vynikající práci.

Od chvíle, kdy ministerstvo zdravotnictví zavedlo povinnost testování zaměstnanců, upozorňovali jsme zaměstnavatele, že odmítnutí testu zaměstnancem není výpovědním důvodem a že zaměstnavatelé nejsou oprávněni stanovit nad rámec zákoníku práce zaměstnancům povinnosti, které jsou oprávněny nařizovat pouze orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice nebo ministerstvo).

Okresní soud v Karviné toto naše stanovisko potvrdil v pravomocném rozsudku (zde), kterým se zastal zaměstnance, který právě z uvedeného důvodu dostal výpověď. Tato výpověď je neplatná.

Soud zdůraznil to, co jsme se snažili a snažíme zaměstnavatelům vysvětlit celou dobu – smyslem vnitřních předpisů BOZP je „odstranění negativních vlivů práce na zdraví zaměstnance, což lze dovodit také z § 37 a násl. zákona č. 258/2000 Sb. upravující ochranu zdraví při práci (kategorizace prací, rizikové práce), která se týká taktéž odstranění vlivu práce na zdraví zaměstnanců, nikoli odstranění jiných vlivů na jejich zdraví“ (bod 36 rozsudku).

Upozorňujeme zaměstnavatele, že totéž platí k nařizování povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest v případech, kdy konkrétní pracovní činnost takovou povinnost nevyžaduje. I zde platí, že povinnost používat ochranný prostředek lze nařídit pouze v případě, že jím lze zabránit vlivu konkrétní pracovní činnosti na zdraví zaměstnance (např. v lakovně).

Naše nové stanovisko k otázce nařizování protiepidemických opatření najdete zde.

Závěrem vyjadřujeme respekt rozhodujícímu senátu Okresního soudu v Karviné, který uvedený spor rozhodoval, neboť tam právo ještě funguje. A v neposlední řadě advokátovi poškozeného zaměstnance, který odvedl skvělou práci. Děkujeme.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.