Ministr Válek: „Všechna rozhodnutí budou založena na vědeckých podkladech a stanoviscích odborných autorit, včetně SÚKL“. My trváme na jeho odvolání.

V únoru jsme informovali o tom, že ministerstvo zdravotnictví povolilo očkování dětí ve věku od 12 let proti onemocnění covid-19 třetí dávkou v rozporu se zákonem a dokonce v přímém rozporu se stanoviskem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Předsedu vlády jsme vyzvali k okamžitému odvolání ministra Vlastimila Válka. Nyní sám ministr zdravotnictví Válek ubezpečuje, že všechna rozhodnutí ministerstva budou podložena a že stanovisko SÚKL ignorovat nebude. Lze těmto slibům ale věřit? 

(celý text výzvy k odvolání ministra Válka najdete zde)

Začátkem července obdržel Státní ústav pro kontrolu léčiv „Žádost o pečlivé posouzení klinické studie vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let, podepsanou řadou odborníků. Cílem žádosti bylo upozornit úřad, který má v České republice dbát o bezpečnost léčiv a o jejich správnou aplikaci, na zcela zásadní chyby procedury, kterou americký úřad FDA schválil používání vakcíny Comirnaty (od výrobce Pfizer) pro děti ve věku od 6 měsíců. Součástí žádosti bylo i odborné vysvětlení těchto chyb. Žádostí jsme chtěli zabránit tomu, aby použití této vakcíny pro nejmenší děti bylo umožněno i u nás jen na základě „dobrozdání“ americké FDA.

My jsme na uvedenou žádost, prostřednictvím Charty 2022, upozornili ministerstvo zdravotnictví. Zejména proto, že v minulosti umožnilo použití očkování proti covid-19 zcela v rozporu s právními předpisy i stanovisky odborníků, včetně Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jen na základě stanoviska soukromé České vakcinologické společnosti umožnil ministr Válek očkovat 3. dávkou proti covidu děti od 12 let.

Tehdy jsme vyzvali předsedu vlády, aby ministra Válka, který jednal zcela v rozporu s odborným názorem regulátora (SÚKL), a ohrozil tak zdraví dětí, odvolal. Ministr Válek dodnes svou pozici zastává. A rozhodnutí o tom, že je možné děti nad 12 let očkovat třetí dávkou trvá.

Nyní jsme obdrželi odpověď ministra na naše varování před povolením očkování nejmenších dětí. V ní V. Válek výslovně uvádí: „Dovoluji si Vás závěrem ubezpečit, že veškerá rozhodnutí v této věci budou založena na vědeckých podkladech a stanoviscích odborných autorit, včetně Státního ústavu pro kontrolu léčiv…

Jak lze ale tomuto slibu uvěřit? Rozhodnutí ministra o povolení očkování třetí dávkou vakcíny stále platí, přestože při jeho vydání ignoroval stanovisko SÚKL i odborných uskupení a iniciativ, jako jsou Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků či Iniciativa 21, které mají z pohledu právního zcela totožné postavení, jako Česká vakcinologická společnost.  

Příslib ministra zdravotnictví, že nyní již stanovisko odborné veřejnosti bude brát vážně, vyznívá v kontextu uvedeného zcela nedůvěryhodně a jeví se spíš jako pokus o umlčení názorové opozice. Kdyby tomu tak nebylo, ministr už by použití vakcín pro děti dávno zakázal, což však doposud neučinil. 

My na zrušení rozhodnutí o povolení podávání třetích, čtvrtých i jakýchkoli dávek vakcíny proti nemoci covid-19 dětem trváme, a to i na základě stanoviska ministrem jmenované vrcholné státní instituce. K tomu se nicméně ministr Válek nemá, a proto trváme na jeho odvolání.


Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.