Jak reagovat proti pokutě za nenošení respirátoru?

Pokud kdokoliv, kromě zaměstnanců KHS, Vás nebo Vaše blízké vyzývá k nasazení respirátoru, máte právo si takový úkon nahrávat – takovou osobu můžete poučit, že si na ni pořizujete důkazní materiály bez jejího svolení v souladu s ust. § 88 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože takové jednání může dokonce naplnit skutkovou podstatu trestného činu přisvojení pravomoci úřadu podle § 328 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Pokud obdržíte příkaz Krajské hygienické stanice k zaplacení pokuty pro nenošení respirátoru, můžete podat tzv. blanketní (neobsahující konkrétní argumentaci) odpor (vzor ke stažení zde).

KHS příkaz zruší a bude pokračovat v řízení. Můžeme jen doporučit, v případě předvolání, odmítnout vypovídat. Před vydáním rozhodnutí Vám musí správní orgán dát možnost se seznámit se spisem a případně navrhnout důkazy. Zde se nabízí předvolat příslušníky, kteří prováděli kontrolu, za účelem vyjasnění, zda příslušníci zjišťovali v souladu se svými povinnostmi také okolnosti, které by svědčily ve Váš prospěch. Správní orgán asi spíš nevyhoví. Následně vydá rozhodnutí, proti němu je již nutné podat řádně odůvodněné odvolání, v příloze (vzor ke stažení zde).

Zároveň je nutné upozornit, že pokud Vás správní orgán uzná vinným, v rozhodnutí rozhodne také o povinnosti zaplatit náklady správního řízení (1 000,- Kč). Nicméně již Vám nemůže uložit vyšší pokutu, než uložil příkazem (§ 90 odst. 3 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).

Co se týče řešení každodenních problémů, zveřejňujeme různé návody, stanoviska apod. – podívejte se prosím tedy hlavně na naše stránky https://www.prolibertate.cz/co-delame/prakticke-navody-doporuceni-a-vzory/ + https://www.prolibertate.cz/prispevky/ + https://www.facebook.com/prolibertate2021/. Bohužel, nemáme kapacity řešit jednotlivé případy porušování práv z důvodu proticovidových opatření.

VZOR: Odpor (blanketní)

VZOR: Odvolání (či odpor) s možnou argumentací

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.