Apelujeme na Nejvyšší správní soud. Zastavte už konečně segregaci neočkovaných!

Naprosto právně nepřijatelná mimořádná opatření vydaná v souvislosti s pandemií covid-19 začnou platit od 1. listopadu. Povinnost nosit respirátory pro neočkované učitele i v hodinách, v práci ho musí mít všichni, konec proplácení testů z veřejného zdravotního pojištění neočkovaným osobám a přísné kontroly bezinfekčnosti v restauracích včetně zkrácení platnosti testů. Jde o evidentní nátlak na neočkované, způsob, jak znepříjemnit a omezit jejich život s jediným cílem, přinutit je k „dobrovolnému“ očkování. Zneužití mimořádných opatření k podobným cílům je naprosto v rozporu s právem, v rozporu se základy demokratického právního státu. Tento již několik měsíců trvající útlak neočkovaných občanů ze strany vládních činitelů zavádí přímou diskriminaci, protože zcela bezdůvodně a neoprávněně omezuje jejich individuální práva a svobody zdánlivě s cílem snížit počet nakažených osob v populaci, zatímco pravým smyslem je přinutit je k očkování. Proto jsme připravili a podali další sadu návrhů na zrušení mimořádných opatření k Nejvyššímu správnímu soudu.

Napadli jsme tato mimořádná opatření:

Tzv. rouškové opatření, které ministerstvo zdravotnictví vydalo po pěti dnech od předchozího, zavádí diskriminaci neočkovaných pedagogů, kterým ukládá nosit respirátor i v hodině.

Soud upozorňujeme na neefektivitu tohoto opatření pro potlačování epidemie, což dokládáme odbornými studiemi, které sledovaly reálný vývoj epidemie v různých zemích s i bez povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Ve vývoji epidemie nebyl prakticky žádný rozdíl. Napadené opatření nemůže splňovat kritérium potřebnosti, neboť k cíli, jímž má být potlačení epidemie, evidentně nevede. Zasahuje tak do individuálních práv a svobod neoprávněně a zbytečně. Doufáme, že i NSS si to konečně uvědomí.

Navrhli jsme zrušit také opatření, dle kterého budou testy zdarma pouze pro očkované osoby, děti a osoby, které se prokazatelně nemohou očkovat. Neočkovaní si je budou muset platit. Toto opatření zavádí naprosto evidentní diskriminaci. A ve spojení s opatřením upravujícím přístup ke službám pak vytváří nátlak na svobodné občany České republiky, aby podstoupili „dobrovolné“ očkování. Dle našeho názoru takový přístup státu překročil hranice zákonnosti, nese jasné znaky vydírání, útisku a diskriminace skupiny obyvatel.

Snad soudci Nejvyššího správního soudu najdou odvahu a zastaví segregaci v naší společnosti. Vzpomenou si na poměry a atmosféru v naší společnosti před listopadem 1989 a učiní již konečně těmto protiústavním zvěrstvům přítrž.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.