Výzva absolventů VŠ České konferenci rektorů

Česká konference rektorů, sdružující téměř 50 rektorů českých vysokých škol, zveřejnila nedávno výzvu studentům, aby se nechali očkovat. Společně s odbornou skupinou mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIS jsme konferenci a následně i jednotlivým rektorkám a rektorům zaslali podnět k revizi této výzvy. Argumentujeme zejména potřebou odborné diskuse. Jsme proti zneužití akademické obce k propagandistickým účelům.

Naši výzvu k dnešnímu dni podpořilo přes 1500 lidí.

Ozvalo se nám již několik rektorů, kteří s výzvou nesouhlasí. Zastávají shodně názor, že vysoké školy by se měly věnovat vzdělávání, podporovat diskusi různých názorových proudu a že v otázce očkování je třeba ponechat studentům skutečně právo rozhodnout se sami za sebe.

Text naší výzvy najdete zde.