Neočkovaní zaměstnanci nesmí být nikým a nijak diskriminováni. Ředitel Domova pod Hradem Žampach se za své diskriminační jednání omluvil

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Mohou vnitřním předpisem stanovit práva v pracovněprávních vztazích výhodněji než daný zákon, ale je zakázáno, aby vnitřní předpis ukládal zaměstnanci povinnosti nebo zkracoval jeho práva stanovená zákonem. Ředitel Domova pod Hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje, zákon nerespektoval. Svým zaměstnancům e-mailem oznámil, že se od 1. srpna obnovuje testování zaměstnanců. Ale pouze těch, kteří dosud nebyli očkováni druhou dávkou očkovací látky nebo jsou více jak 180 dní po prodělaném onemocnění Covid-19. Jedna ze zaměstnankyň se proti diskriminačnímu jednání ohradila. Ředitel se omluvil a vnitřní předpis upravil.

Více viz zde.