Výzva právníků – očkovat děti bez souhlasu rodičů je nezákonné

Jsme přesvědčeni, že právní řád České republiky neumožňuje očkovat nezletilé do 18 let věku bez písemného souhlasu zákonného zástupce.

Proto jsme, ve spolupráci s řadou dalších právniček a právníků, vypracovali výzvu, která shrnuje naši právní argumentaci a obsahuje rovněž odborné odůvodnění ze strany lékařů.

Žádáme další advokáty, soudce, podnikové a jiné právníky, kteří s našimi argumenty souhlasí, aby se k této výzvě připojili.

Pod výzvou jsou podepsáni:

 • JUDr. Tomáš Nielsen
 • Mgr. Ondřej Svoboda
 • Mgr. Lenka Trkalová
 • Mgr. Vladimír Mrkvička
 • JUDr. Petr Vacek
 • Mgr. Marcela Valtrová
 • Mgr. Hana Wernerová
 • Mgr. Anna Zimová
 • Mgr. Kamil Polách
 • JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
 • JUDr. Denisa Sudolská
 • Mgr. David Zahumenský
 • Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.
 • Mgr. Zuzana Candigliota   

Text výzvy naleznete zde.