Odborné stanovisko k epidemii

Zásady řešení epidemických situací v podmínkách moderního demokratického právního státu na základě zkušeností s epidemií viru SARS-CoV-2

V tomto stanovisku, které jsme opakovaně předkládali Nejvyššímu správnímu i Ústavnímu soudu, naleznete právní i lékařský pohled na epidemie a možné odborné způsoby přístupu k jejímu řešení.

Stanovisko se opírá zejména o následující témata:

 • právní aspekty epidemie
 • Evidence-based medicine a její aplikace v rámci postupu lege artis
 • Přirozená imunita a její význam pro zvládání epidemií

Autory a podporovateli stanoviska jsou:

 • JUDr. Tomáš Nielsen, právník
 • Mgr. Ondřej Svoboda, právník
 • Mgr. Marcela Valtrová, právnička
 • Mgr. Anna Zimová, právnička
 • MUDr. Vladimír Čížek, lékař, předseda etické komise pro multicentrická klinická hodnocení
 • MUDr. Hana Zelená, Ph.D., mikrobioložka a viroložka, doktorát z oboru epidemiologie
 • RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D., imunoložka, doktorát z oboru imunologie
 • MUDr. Václava Adámková, primářka a klinická mikrobioložka
 • prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA1, imunoložka
 • prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.2, epidemiolog
 • MUDr. Šimon Reich, lékař, specialista na klinický výzkum
 • RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., expert na matematické modelování, UP v Olomouci
 • doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D., biostatistik, MFF UK
 • doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD., biostatistik, MUNI Brno
 • RNDr. Lucia Houfková
 • emeritní prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc., Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný

Ke stažení zde.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.