Zakládající členové

Tomáš Nielsen

JUDr. Tomáš Nielsen

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

V advokacii působí od roku 2006. Předtím působil jako šéfredaktor časopisu Technologies & Prosperity a ředitel rozvoje TUESDAY Business Network.

Ve své praxi se dlouhodobě věnuje internetovému a mediálnímu právu, včetně ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů. Přednášel na Právnické fakultě UK a na ČVUT. Je také držitelem ocenění Právník roku v oblasti IT za rok 2018 a je autorem řady publikací. Od března 2020 se věnuje problematice ochrany základních práv a svobod a principů demokratického právního státu v souvislosti s kroky vlády a dalších orgánů ČR při řešení koronavirové krize. Je spoluzakladatelem iniciativy Zdravé fórum, která sdružuje lidi požadující návrat do normálu.


Mgr. Ondřej Svoboda

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Od roku 2007 působí v oblasti civilního práva, zejména procesního, od roku 2013 soudním exekutorem.

Působil řadu let v redakční radě odborně stavovského časopisu exekutorské komory a právní a legislativní komisi. Od konce roku 2020 se intenzivně věnuje právním rozborům zásahů státu do občanských práv a svobod a spolupracuje na tvorbě odborných materiálů, které slouží jako podklady k soudnímu přezkumu mimořádných opatření vlády a ministerstev vydávaných v souvislosti se současnou lidskoprávní a ústavněprávní krizí. Na jaře 2021 začal úzce spolupracovat s občanskou iniciativou Zdravé fórum, z.s., a ve spolupráci s tímto subjektem vyvíjí aktivitu k návratu k tradičnímu respektu k základním lidským právům a svobodám a návratu k dodržování ústavních zásad demokratického právního státu.


Mgr. Vladimír Mrkvička

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Samostatný advokát od r. 2003.

Advokacii vnímá jako výkon svobodného povolání a preferuje ryze osobní přístup ke svým klientům. Proto se po letech výkonu advokacie stali z jeho klientů více přátelé, než klasičtí klienty. Svobodu považuje za základní lidskou hodnotu, a proto se s kolegyní Lenkou Trkalovou již od vyhlášení prvního nouzového stavu v březnu roku 2020 aktivně věnuje ochraně základních práv a svobod a upozorňuje na cílenou manipulaci strachem a zneužívání pravomocí ze strany exekutivy. Jelikož v mládí aktivně sportoval a má zejména mezi tenisty mnoho přátel, tak se při této své činnost zaměřil hlavně na menší sportoviště, z nichž mnohá z nich díky jeho aktivitě a právní pomoci fungovala i v době tvrdých lockdownů, což těmto sportovištím pomohlo ekonomicky přežít.


Lenka Trkalová

Mgr. Lenka Trkalová

Absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Samostatná advokátka od roku 2010, věnovala se studiu vzdělávacích směrů, v současnosti se podílí na vývoji SW pro právníky

Věří ve schopnost lidí nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí a upozorňuje na negativní vliv systému, strachu a manipulace na svobodné rozhodování jednotlivce. Od roku 2021 spolupracuje s iniciativou Zdravé fórum. V době uzavření sportovišť a škol podporovala otevření sportovišť a zachování prezenčního vzdělávání. S Vladimírem Mrkvičkou se věnuje řešení agendy přestupků podle krizového a pandemického zákona, a dále diskriminaci na půdě škol. Založila paralelní systém vzdělávání TeachPoint.


JUDr. Petr Vacek

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Působil v diplomatických službách jako attaché na velvyslanectví v Oslo a jako konzul na velvyslanectví ve Vídni a v Tokiu. Na Ministerstvu zahraničních věcí pracoval jako zástupce ředitele mezinárodně právního odboru. Nyní je advokátem se zaměřením na mezinárodní právo veřejné a soukromé a věnuje se problematice ochrany základních lidských práv a svobod.


Členové

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Advokátka

Ve své advokátní praxi se věnuje hlavně veřejnému právu ve všech souvislostech, a je výraznou autoritou v oblasti aplikace práva územními samosprávami. Dosáhla řady precedentních rozsudků u vyšších soudů a několika ústavních nálezů; naposledy jí Ústavní soud vyhověl v listopadu 2021. Veřejné právo přednáší, je autorkou stovek odborných článků, několika odborných publikací, a předsedkyní Unie sebevědomé samosprávy. V oboru správního práva získala v roce 2019 ocenění Právník roku. Zajímá se dlouhodobě o veřejný život, který ráda komentuje a glosuje, a je jednou z nejčtenějších blogerek u nás. Ke spolupráci s Pro Libertate ji přivedly vlastní aktivity proti porušování ústavních práv v aktuální době a výrazná názorová shoda. Jejím profesním mottem je citát: „Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.“


Mgr. Irena Kolárová

Advokátka

Specializací je M&A, korporát, přeshraniční transakce, závazkové právo.


Mgr. Marcela Valtrová

Advokátka, zapsaná mediátorka a průvodkyně konfliktem

V advokátní praxi se věnuji především právu nemovitostí a občanskému právu se zaměřením na závazky a rodinné právo.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.