Pexeso o právu a svobodě: děti mají právo udělat si vlastní názor

Ke dni 17. listopadu jsme připravili pexeso, jehož cílem je připomenout si základní hodnoty humanismu i osobnosti, které je prosazovaly. Uvědomit si, že svobodu je potřeba chránit, že nelze mlčet k bezpráví a k praktikám, které mohou svobodu a demokracii ohrozit.

17. listopad je historickou připomínkou hrůz nacismu, symbolem boje za svobodu, za demokracii. Dne 28. října 1939 vyšli studenti a pedagogové českých vysokých škol do ulic, aby lidem připomněli hodnoty Československé republiky. Vystoupili proti tehdy zdánlivě nepřemožitelné moci nacismu, na podporu hodnot, které reprezentovaly osobnosti původního Československa. Někteří z nich za to v následujících dnech zaplatili cenu nejvyšší. Spojení statečnosti těch, kdo se tehdy nebáli postavit se proti totalitě, a hodnot, které si tehdy studenti připomněli, vedlo k tomu, že od roku 1941 si 17. listopad připomíná jako Mezinárodní den studenstva.

17. listopad je také historickou připomínkou konce komunistické totality. Moci, která po mnoho let popírala principy demokratického právního státu, tedy principy, jako je právo na ochranu lidské důstojnosti, svoboda slova a projevu a další základní individuální práva a svobody člověka. Systému, který v mnoha ohledech odebral lidem právo rozhodovat sami za sebe a nést za tato rozhodnutí i vlastní odpovědnost. Proto si tento připomínáme též jako Den boje za svobodu a demokracii.

Cílem pexesa je otevřít s dětmi hravou formou diskusi o výrocích slavných osobností, o myšlenkách demokracie, o základních principech evropské civilizace.

Jsme přesvědčeni, že základním předpokladem pro to, aby oběť těch, kdo se v minulosti otevřeně postavili proti nespravedlnosti, proti totalitě a proti potlačování lidských práv, je návrat zdravého rozumu, vzájemného mezilidského respektu a otevřené diskuse.

Pexeso můžete získat na našich besedách a dalších setkání. Je primárně určeno jako pomůcka pro diskusi s dětmi na školách. Máte-li jako pedagog či ředitel školy o besedu či pexeso zájem, napište nám prosím na info@prolibertate.cz.

Pexeso vzniklo jako myšlenka zakladatelů Pro Libertate. Koncepci vymyslela a graficky ztvárnila spisovatelka a publicistka Dagmar Edith Holá. Na editaci a konečných úpravách pexesa se dále podíleli zástupci platformy Teach Point. Supervizi poskytli i Alena Maršálková a Petr Vrána. Všem moc děkujeme za spolupráci.

Moc děkujeme všem, kdo naši práci dosud podpořili a nadále podporují. Chcete nás také podpořit? Číslo našeho účtu je: 9128502/0800.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.