Za funkční školy

Založili jsme skupinu pro ochranu moderní pedagogiky, která bude pomáhat ředitelům, učitelům, dalším pedagogickým pracovníkům, rodičům i dětem proti jakýmkoliv experimentům ve školkách, školách i další vzdělávacích zařízeních.

V souvislosti s rozvojem tzv. „genderismu“ se stále častěji dozvídáme o projektech, které se mají (někdy i se státní podporou) zavádět na školách i v předškolních zařízeních. Jsme přesvědčeni, že školky, školy i další vzdělávací zařízení si musí udržet svou hlavní roli – poskytovat dětem vzdělání. Nelze je zneužívat k prosazování konkrétních ideologií.

Péče o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, spočívající v ochraně dítěte, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání náleží rodičům (jak vyplývá i z ustanovení § 858 občanského zákoníku). Rolí školy je v tomto směru rodičům pomáhat, nikoliv je nahrazovat.

Nedávno jsme se dozvěděli, že české školy v budoucnu nebudou muset žákům nabízet toalety oddělené pro dívky a hochy. „Tento trend je celoevropský, málokdy je tam rozlišení záchodů na dívčí a chlapecké. Je to i přiblížení se evropskému trendu a nebinárnímu světu.“, měla k tomu říci poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) – viz např. článek zde. A to v době, kdy stále častěji řešíme problémy šikany na školách apod., kdy jsou děti stále více vystavovány nesmyslným stresům, kdy místo duševního blaha dětí společnost dává přednost jejich „převýchově“.

Médii s téměř nulovou pozorností probleskla informace o německém pokusu zavést na školkách prostor pro sexuální hry dětí (celý článek najdete zde), projekt, který sice v tuto chvíli neuspěl, ale evidentně byl míněn vážně.

Známá je kauza „drag queen“, která v Brně čte dětem pohádky s tzv. „nebinární“ tématikou (článek viz zde).

Jsme přesvědčeni, že ve svobodné demokratické společnosti je nepřípustné zneužívat k propagaci jakékoliv ideologie děti, navíc prostřednictvím školek a škol za podpory státu.

Místo toho, aby se stát zabýval skutečnými problémy, mezi které řadíme:

  • nedostatek kapacit školek a škol
  • šikanu, vč. kyberšikany
  • nahrazování schopností zkušených pedagogů absurdními „unifikačními“ metodikami
  • omezování svobody slova a práva na názor pedagogů

investovala a investuje Evropská unie i ČR prostředky do medicínských, sociálních a dalších experimentů na našich dětech.

V minulosti se školy staly centrem šikany dětí prostřednictvím povinného testování proti covidu-19, diskriminace neočkovaných dětí i nátlaku ze strany státu i některých pedagogických pracovníků. I tehdy jsme se postavili na stranu dětí i těch dospělých, kteří měli na prvním místě zájem dítěte.

A budeme dál stát na straně každého, kdo ctí zásadu, stanovenou v článku 3 Úmluvy o právech dítěte, vyhlášenou sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod číslem 104/1991 Sb.:

Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány.

V reakci na to jsme založili neformální skupinu odborníků, tvořenou právníky, pedagogy, psychology a dalšími odborníky, která bude stát na straně těch, komu leží na srdci zdravý vývoj našich dětí. Naším cílem bude zejména:

  • pomáhat zřizovatelům školek a škol, ředitelům, pedagogickým pracovníkům i rodičům proti zneužití vzdělávacích institucí k různým sociálním, zdravotnickým či psychologickým experimentům na dětech
  • publikovat odborné články
  • vyjadřovat se k návrhům vlády i poslanců a senátorů

Máte-li zájem se připojit do naší skupiny Za moderní pedagogiku, napište nám na trkalova@prolibertate.cz.

Pokud budete mít zájem o pomoc v konkrétním případě, napište nám na info@prolibertate.cz. Pokud Vám z kapacitních důvodů nebudeme schopni poskytnout řešení konkrétní situace, budeme zveřejňovat návody, postupy a odborná stanoviska pro využití v podobných situacích.

Moc děkujeme všem, kdo naši práci dosud podpořili a nadále podporují. Chcete nás také podpořit? Číslo našeho účtu je: 9128502/0800.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.