Úřad pro ochranu osobních údajů zůstává na straně občanů a jejich soukromí

ÚOOÚ udělil ministerstvu vnitra pokutu téměř milión korun za to, že neoprávněně shromažďovalo data o lidech v karanténě. Krajské hygienické stanice tato data na policejní prezídium zasílaly na příkaz hlavní hygieničky Rážové.

https://www.ceska-justice.cz/2022/08/uoou-udelil-vnitru-milionovou-sankci-za-data-o-zdravotnim-stavu-lidi/

Od počátku tvrdíme, že data o zdravotním stavu osob jsou zvlášť chráněnými citlivými osobními údaji, na které nemá nárok každý. Z pokuty udělené ministerstvu vnitra pak vyplývají dva zásadní závěry:

1)    Pokud neměla oprávnění informace o zdravotním stavu shromažďovat Policie ČR, jak je možné, že je evidoval kdejaký zaměstnavatel, ředitel školy či vrátný?

2)     Povinnost shromažďovat informace nařídila hlavní hygienička Rážová, tedy ministerstvo zdravotnictví, ale pokutu dostalo ministerstvo vnitra. Upozorňujeme dlouhodobě, že za protiprávní jednání je odpovědný zejména ten, kdo jej koná, nikoli, kdo jej nařídil. Snad si to uvědomí všichni ti ředitelé škol a pedagogové, kteří šikanovali děti nošením respirátorů a roušek, neoprávněným bráněním vstupu do školy a odesíláním do nezákonných karantén a vyvarují se obdobnému chování v budoucnu. Slušelo by se, kdyby se nad celou věcí zamysleli a dětem se alespoň omluvili.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.