Nadále sledujeme dění ve Světové zdravotnické organizaci. Jakékoliv posílení pravomocí WHO při řešení pandemií je nepřípustné

Náš tým nadále sleduje dění na mezinárodní „covidí“ scéně. Jak jsme již v dubnu tohoto roku avizovali, přinášíme další drobnou aktualizaci z dění okolo tvorby mezinárodní „pandemicé úmluvy“, která v současné době vzniká na půdě WHO (Světové zdravotnické organizace).

Dne 1. 6. 2022 WHO publikovala dokument Mezivládního vyjednávacího orgánu (zdroj: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb1/A_INB1_10-en.pdf), který přináší poměrně obsáhlé shrnutí 1. kola veřejných slyšení, kterých jsme se jako Pro Liberate v dubnu 2022 zúčastnili (více k našemu projevu z 12. 4. 2022 zde). Za zmínku každopádně stojí několik aspektů tohoto dokumentu, zejm. údaj o 123 ústních výstupech v rámci ústního slyšení v poměru k 36 294 přijatých písemných podání. Na jednu stranu oceňujeme uvedení těchto údajů, pokud vůbec uznáme jejich správnost. Je zde však zcela zjevný evidentní hrubý nepoměr ústních výstupů (které jsou veřejně přístupné: https://inb.who.int/) vůči výstupům psaným (které k dnešnímu datu veřejně přístupné nejsou).

Transparentnost postupu WHO však není jediným nedostatkem. Prostor pro ústní vystoupení je s ohledem na enormní zájem veřejnosti velmi limitován a to zejména v kontextu toho, že navrhovaná dohoda má potenciál ovlivnit životy miliard lidí.

Dále stojí za povšimnutí zmínka o Norimberském kodexu, Helsinské deklaraci a Úmluvě o biomedicíně – že by WHO znovuobjevila po téměř 3 letech některé klíčové lidskoprávní dokumenty? Zajímavý je i bod č. 27, kde WHO přiznává, že většina písemných podání se klonila k názoru, aby žádná „pandemická úmluva“ nevznikla. V tomto ohledu je pozitivní aspoň to, že WHO tuto informaci vůbec pustila do světa. Není ale právě tohle důvod k tomu, proč se nyní WHO snaží 2. kolo veřejných rozprav nenápadně posunout až na dobu po vytvoření legislativního návrhu úmluvy (zdroj: https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb1/A_INB1_11-en.pdf)?

Každopádně, 2. kolo by mělo proběhnout 16. až 17. června 2022 a my budeme situaci opět detailně monitorovat. S institucemi, jako je WHO, chceme i nadále vést konstruktivní dialog, a to i přesto, že v mnoha otázkách zdravotního práva zastáváme opačné postoje. Pokud se WHO nevrátí k základním hodnotám, nevidíme důvod k setrvání mezi jejími členy.

Za základní hodnoty WHO považujeme následující:

  • Jakákoliv rozhodnutí, názory či jiné aktivity WHO musí mít pro členské státy nezávazný charakter. Každý stát musí mít právo svobodně uplatnit vlastní opatření proti pandemiím a epidemiím bez jakýchkoliv negativních dopadů. WHO musí zůstat institucí podpory a pomoci, ne institucí kontroly a regulace.
  • Úkolem WHO musí být transparentní, nediskriminační sběr, zpracování, šíření a zveřejňování globálních dat a odborných názorů a studií bez jakékoliv cenzury. WHO se musí stát prostorem odborné světové diskuse podporujícím diverzitu a pluralitu názorů.
  • WHO se musí zaměřit na všechny aspekty zdraví, tedy nejen na fyzické, ale i na psychické a sociální blaho člověka.
  • WHO musí aplikovat účinná opatření k vyloučení střetu zájmů. WHO se musí stát důvěryhodnou světovou veřejnou institucí.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.