Vyjádřeme se k digitálním EU covid-pasům. Lhůta uplyne 8. dubna

Evropská komise připravuje prodloužení povinnosti prokazovat se digitálním certifikátem COVID o jeden rok, tedy do 30. června 2023. Z textu připravovaného nařízení lze však rozpoznat skutečný záměr a tím je naplnění přání evropských byrokratů, aby se tento digitální certifikát stal trvalým a globálním nástrojem pro kontrolu a sledování pohybu osob, který výrazně omezí, či zcela vyloučí volné cestování nás všech, a to nejen v rámci EU, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti i celosvětově.

Svoboda pohybu jednotlivce, která se stala zcela přirozenou normou ve všech demokratických společnostech, bude vázána na podmínku elektronického certifikátu. O možnosti člověka svobodně se pohybovat již nebude rozhodovat jeho vůle a skutečný zdravotní stav, ale úřední certifikát, o jehož platnosti bude rozhodovat libovůle úředníků a zejména do úmoru se opakující (ne)povinné očkování.  Volný pohyb osob, jeden z největších výdobytků Evropské unie, se tak do budoucna stane již jen „výsadou“ těch poslušných, kteří se podvolí očkovací mašinérii.

Toto nesmíme připustit. Braňme naše základní práva a svobody.

Možnost vyjádřit se k návrhu máme pouze do 8. dubna 2022.  Své vyjádření může po krátké registraci učinit každý prostřednictvím webového formuláře dostupného zde.

Z celkového počtu připomínek je z České republiky pouhé 1 %.

Změňme to. Buďme slyšet. Využijme tuto možnost. Řekněme jasně evropským byrokratům, že s prodloužením platnosti elektronických covid certifikátů nesouhlasíme a nesmíříme se s ním.

(naše vyjádření naleznete zde)        

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.