Výzva k odvolání ministra zdravotnictví V. Válka

(odeslané znění výzvy zde)

prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Ing. Marian Jurečka

Mgr. Bc. Vít Rakušan

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

(na vědomí též JUDr. Pavlu Rychetskému, dr. h. c., předsedovi Ústavního soudu, JUDr. Petru Angyalossy, Ph.D., předsedovi Nejvyššího soudu, a JUDr. PhDr. Karlu Šimkovi, Ph.D., LL.M., předsedovi Nejvyššího správního soudu)

Praha, 12. 2. 2022

Výzva k okamžitému odvolání ministra zdravotnictví V. Válka a ke zrušení rozhodnutí povolujícího podávání 3. (posilovací) očkovací dávky dětem ve věku od 12 do 15 let

Vážený pane předsedo vlády, vážení předsedové stran vládní koalice,

se zděšením jsme přijali informaci, zveřejněnou na portálu Echo24.cz v článku „Ministr Válek riskuje zdraví dětí, SÚKL pro ně třetí dávku vakcíny nedoporučuje“, o tom, že ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR vydal rozhodnutí, jímž dočasně povolil použití přípravků COMIRNATY, evidovaných pod kódy SÚKL 0250256, O255258 a 0255257, způsobem, který není v souladu s rozhodnutím o registraci, spočívajícím v podání posilovací dávky dětem ve věku 12 – 15 let (viz rozhodnutí č. j. MZDR 46054/2021-7/OZV) v rozporu se stanoviskem Státního ústavu
pro kontrolu léčiv ze dne 13. 1. 2022
.

Po ověření zveřejněných informací jsme došli k závěru, že ministr Válek tak učinil zcela zjevně pouze na základě stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 12. 1. 2022, tedy na základě názoru organizační složky soukromoprávní organizace – České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Ministr Válek tak zcela v rozporu s doposud platnými zásadami zpřístupnil dětem ve věku 12 – 15 let očkovací látky, o nichž se Státní ústav pro kontrolu léčiv v závěru svého stanoviska vyjádřil takto: „Na základě dosud známých a výše uvedených dat nelze doporučit v souladu s medicínou založenou na důkazech podání posilovací dávky vakcíny Comirnaty pro populaci od 12 do 15 let. Poměr přínosů a rizik pro booster dávku pro tuto populaci prozatím není známý.

Pokud snad veřejnost mohla mít dosud alespoň minimální důvod vnímat nástroje, používané Vládou České republiky v „boji proti epidemii covid-19“, za legitimní, a to s ohledem na skutečnost, že jejich užití je aprobováno příslušnými regulačními úřady, tento důvod shora uvedeným rozhodnutím ministra zdravotnictví zanikl. Z vlastní zkušenosti navíc víme, že dokonce i soudy ČR (vč. Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu) při svých rozhodováních vždy vycházely z domněnky, že ministerstvo zdravotnictví provádí politiku v oblasti ochrany veřejného zdraví v souladu s názory svých odborných institucí, ať již jde o Státní zdravotní ústav a ÚZIS (v otázce epidemie a jejího vývoje), nebo o Státní ústav pro kontrolu léčiv (v otázce zdravotnických prostředků či očkovacích látek).

Zveřejněné informace, jakož i další důkazy, však prokazují, že tomu tak není. A to dokonce ani v tak zásadní otázce, jakou je aplikace třetí (tzv. posilovací) dávky očkování dětem ve věku 12 – 15 let.

Žádáme Vás tímto o veřejné vyjádření k této situaci. Současně Vás vyzýváme k okamžitému odvolání ministra zdravotnictví V. Válka, který svým přístupem zcela v rozporu se zásadou medicíny založené na důkazech a v rozporu s principem lege artis vystavil zdravotním rizikům děti ve věku 12 – 15 let, z funkce a k zajištění okamžitého zrušení shora uvedeného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, umožňujícího aplikovat 3. (posilovací) dávku očkování dětem ve věku 12 – 15 let.

Žádáme Vás rovněž o bezodkladnou informaci o způsobu vyřízení této naší výzvy.

S pozdravem

Institut práva a občanských svobod, z. s.

JUDr. Tomáš Nielsen, předseda

Dne 12. 2. 2022

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.