Zastaví NSS otevřenou diskriminaci neočkovaných? Dnes jsme napadli mimořádné opatření o službách

(celé podání najdete zde)

Dnes ráno jsme podali k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN. Požádali jsme NSS také, aby odložil jeho účinnost. Návrh připravil náš kolega Mgr. Ondřej Svoboda doslova přes noc. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě je nezbytné jednat opravdu rychle.

Ačkoliv mimořádná opatření MZ považujeme za nezákonná a protiústavní dlouhodobě, poslední opatření je podle nás vrcholem státní zvůle. Ministerstvo v něm porušilo základní principy demokratického právního řádu, jedná dokonce v rozporu s nedávným rozhodnutím rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu.

V návrhu vysvětlujeme, že v tomto případě není ani potřeba, aby soud prováděl tzv. text ústavnosti. K němu by totiž bylo možné přistoupit pouze v případě, že by napadené mimořádné opatření bylo vydáno v souladu se zákonem. Tak tomu ale v tomto případě dle našeho názoru nesporně není.

V čem vidíme hlavní důvody nezákonnosti opatření?

1) Napadené opatření je diskriminační, neboť bez objektivních důvodů krátí na právech skupinu lidí, kteří nepodstoupili dobrovolné očkování. Je tedy v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

2) Napadené opatření je vydáno v rozporu se zákonem, když na základě ustanovení umožňujícího omezení poskytování služeb omezuje namísto provozovatelů těchto služeb zákazníky, čímž se dostává též do rozporu s čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 4 Listiny.

3) Napadené opatření nelze zhodnotit ve smyslu jeho nutnosti a nezbytnosti, neboť odůvodnění postrádá hodnocení jak nebezpečnosti onemocnění, tak hodnocení alternativních přístupů, které zasahují do práv a svobod v menším rozsahu, ale slibují dosažení stejného cíle, tedy snížení počtu úmrtí a nižší zatížení zdravotního systému.

4) Napadené opatření je v rozporu se zákonem a s dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu, když omezuje na právech neočkovanou skupinu obyvatel plošně bez ohledu na to, zda je možné tyto osoby považovat za osoby podezřelé z nákazy.

O vývoji budeme informovat.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.