Napadli jsme opatření o dalším omezování obchodu a služeb

(Text návrhu najdete zde. Příloha je k dispozici zde.)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým omezuje vstup osob do provozoven obchodu a služeb. Podmínkou vstupu do provozovny a poskytnutí služby jsou opět negativní test, očkování, prodělání nemoci, atd.

Ministerstvo mimořádné opatření tentokrát odůvodnilo skutečně velmi obsáhle. I přesto, nebo možná právě proto, odůvodnění mimořádného opatření obsahuje informace, které samy o sobě vylučují pravomoc MZ mimořádné opatření vůbec vydat.

V prvé řadě, i s odkazem na doposud vydaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, jsme přesvědčeni o tom, že ministerstvo není oprávněno vydávat mimořádná opatření tohoto typu podle zbytkového ustanovení § 69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví plošně tak, aby zavazovalo všechny osoby, ale pouze ty osoby, které jsou podezřelé z nákazy, přičemž současně za podezřelé z nákazy nelze považovat všechny osoby na území ČR, a to ani v případě případně probíhající pandemie.  O tom již Nejvyšší správní soud rozhodl opakovaně a měl by se tedy svého názoru držet i v této věci.

Z velice obšírného odůvodnění mimořádného opatření vyplývá, že epidemická situace je stabilizovaná, počty hospitalizací se nezvyšují, ty se výrazně nezvyšují dokonce ani v zahraničí, kde počty případů stoupají, značná část populace je naočkována a měla by být proti onemocnění covid-19 chráněna a v nejohroženější věkové skupině je naočkováno dokonce 80 % populace. Virus se v populaci komunitně nešíří, nové případy souvisí s jednotlivými různě početnými ohnisky, přičemž za nové případy ministerstvo nadále považuje nově pozitivně testované osoby, nikoli osoby nemocné.

Odůvodnění ministerstva v podstatě dokládá, že na území ČR v době vydání mimořádného opatření epidemie nevládne a ministerstvo ani nedokázalo věrohodně prokázat, že existuje reálně nebezpečí, že by epidemie měla vzniknout. Mimořádné opatření tak trpí zásadní vadou, a tou je absence základních podmínek pro jeho vydání, tj. existence epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.