Senát 2024

Tomáš Nielsen – kandidát do Senátu za Třebíčsko

Rozhodl jsem se znovu kandidovat do Senátu. Jako nestraník za stranu Svobodných.

Proč znovu kandiduji do Senátu za Vysočinu?

  1. Chci, aby Třebíčsko a Vysočina měly v Senátu skutečného zastánce jejich zájmů.
  2. Chci pokračovat ve své mnohaleté práci za ochranu naší svobody, práv našich dětí a společné budoucnosti.
  3. Chci, aby v Senátu byli ti, kdo mají zkušenosti z reálného života a nežijí ze státních peněz, kdo svou prací ukázali, že se nebojí postavit státní moci, že stojí na straně lidí a práva.

S jakými tématy kandiduji?

  1. Stát jedná bezohledně k tomu, co chtějí občané. Já chci bránit zájmy Třebíčska a Vysočiny a prosazovat změny, které si zde žijící lidé opravdu přejí.
  2. Stát ignoruje potřeby obcí, zvýhodňuje velká města proti venkovu. Já chci řešit problémy místních samospráv a zasadit se o to, aby jejich hlas byl více slyšet, i na úkor velkých měst.
  3. Stát se nezajímá o potřeby dětí, seniorů ani lidí, kteří se živí vlastní prací. Já budu vždy na straně člověka proti státní  zvůli, na straně slabšího proti silnějšímu.

Já to změním! A nebojím se toho.

Jak můžete mou kandidaturu podpořit?

  1. Pro kampaň bude nutné získat dostatek finančních prostředků. Předem proto děkuji každému, kdo podpoří mou kampaň jakýmkoliv příspěvkem. Mou kampaň můžete podpořit zde. Můžete mě také podpořit tím, že pošlete příspěvek na podporu činnosti institutu Pro Libertate na účet číslo 9128502/0800.
  2. Kampaň bude vyžadovat i pomoc dobrovolníků – s roznášením letáků, vylepováním plakátů, organizací setkání s občany a podobně. Pokud máte zájem mi v tomto pomoci, napište mi na nielsen@prolibertate.cz.
  3. Máte-li nápad, jak jinak mi v kandidatuře pomoci, dejte mi vědět na nielsen@prolibertate.cz.

Něco málo o mně:

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.