Stanoviska

Zpracováváme odborná stanoviska, výzvy a další dokumenty, zaměřené na aktuální dění v oblasti práva a právní vědy. V zájmu podpory multioborového přístupu přitom spolupracujeme s řadou odborníků z jiných oborů (medicína, psychologie, statistika, politologie apod.).

Naše stanoviska lze využít v rámci soudních řízení, ale i pro osobní argumentaci apod. Pokud naše stanoviska budete chtít využít v rámci veřejné prezentace, budeme rádi, uvedete-li nás institut jako zdroj.