Co děláme?

Ministerstvo zdravotnictví (a před tím vláda) omezuje základní práva a svobody občanů a ukládá jim povinnosti, na základě tvrzení, která doposud nikdo před soudem neprokázal. Existují vážné pochybnosti o tom, zda údaje prezentované médii, ale i představiteli výkonné moci a různými dalšími skupinami ovlivňujícími jejich rozhodování, jsou pravdivé a státní moc je schopna prokázat oprávněnost svých zásahů. 

Vedeme řadu soudních sporů, ve kterých se snažíme ověřit, zda zásahy státu byly a jsou oprávněné a zda vůbec mají svůj důvod, který by jednání státu ospravedlňoval. 

V této souvislosti úzce spolupracujeme s odborníky spolku Zdravé fórum, z.s. a SMIS, z.s. 

Disponujeme řadou studií, odborných vyjádření a recenzí, které jsou protiváhou tvrzení vlády a ministerstva zdravotnictví.  

Dosáhli jsme řady soudních vítězství, ve kterých byla prokázána nezákonnost jednání státní moci. V těchto soudních sporech nadále pokračujeme, jednak před Nejvyšším správním soudem a jednak před Ústavním soudem. Nelze vyloučit, že v některých věcech se budeme nuceni obrátit také k mezinárodním soudům. 

Vedle činnosti s celospolečenským dosahem zastupujeme také individuální oběti současného systému uplatňování státní moci před nezákonnými zásahy ze strany státu i jiných osob, které porušují práva a svobody s odkazem na podzákonné akty vydávané ministerstvem zdravotnictví. 

Vyznáváte stejné hodnoty a není Vám lhostejná situace v naší zemi? Pomozte nám!

Spolupracujme

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme hájit základní principy práva.

Podpořte nás

Hledáme právníky i administrativní pomoc. Neustále rosteme a chceme cheme hájit základní principy práva.

Jste zaměstnanec a potřebujete pomoc proti opatřením na vašem pracovišti?

Připravili jsme speciální odbory, které pomohou každému, kdo o pomoc žádá. Poradíme vám, jak se bránit protiústavním opatřením na vašem pracovišti.